Promotie G.T. (Gerrit) Baak

Promotor

Prof.mr. N. van Tiggele- Van der Velde

Promotor

Prof.mr. S.D. Lindenbergh

Datum
donderdag 30 jan 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Spatie
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 30 januari 2020 verdedigt G.T. Baak zijn proefschrift, getiteld: ‘Mededinging en verzekering . Hoe verhoudt de verzekering in coassurantie of pools zich tot het mededingingsrecht?’.

Bepaalde risico's zijn te groot of complex om door een verzekeraar gedragen te kunnen worden. Deze risico's worden vaak verzekerd door coassurantie: een verzekeringstechniek die erop is gebaseerd dat iedere verzekeraar een deel van een risico draagt. Kenmerkend voor deze wijze van risicospreiding is de grote behoefte aan samenwerking tussen marktpartijen. Vanuit mededingingsrechtelijk perspectief roept dat allerlei vragen op. Wordt marktgedrag niet (teveel) op elkaar afgestemd wanneer bij coassurantie gebruik  wordt gemaakt van dezelfde premie en voorwaarden? En staat het verzekeraars bijvoorbeeld wel voldoende vrij om risico's buiten een pool om te verzekeren? Dit boek brengt voor het eerst grondig in kaart hoe de verzekering in coassurantie of via pools zich verhoudt tot de inhoud van het mededingingsrecht. Vernieuwend daarin is het empirische onderzoek dat mede ten grondslag ligt aan de beschrijving van de zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland en het vervolgens daarop betrekken van het mededingingsrecht, waarbij gebruik wordt gemaakt van economische en juridische inzichten. Het boek is opgebouwd in drie delen. De lezer vindt in deel I allereerst een beschrijving van de inhoud van het mededingingsrecht en de context van de zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland. Vervolgens wordt in deel II onderzocht hoe het mededingingsrecht toepassing vindt op een drietal belangrijke fasen in de verzekeringsketen, te weten het sluiten van een contract in coassurantie of via pools, de inhoud daarvan en het schaderegelingsproces. Per deelterrein wordt - met gebruikmaking van de resultaten van het empirische onderzoek - beschreven hoe de verzekeringsmarkt functioneert en op welke punten dat spanning geeft met het mededingingsrecht. In deel III komt de auteur ten slotte met een aantal concrete aanbevelingen over hoe om te gaan met het in kaart gebrachte spanningsveld tussen mededinging & verzekering. De auteur concludeert dat er meer aandacht moet worden bested aan de bekendheid met de mededingingsregels in de zakelijke verzekeringsmarkt en geeft hiervoor een aantal handvatten.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen