Promotie H.E.M. (Hanneke) Braakhuis

Beyond Counting Steps; Measuring physical behavior with wearable technology in rehabilitation
Promotor

Prof. dr. G.M. Ribbers

Co-promotor

Dr. J.B.J. Bussmann

Co-promotor

Dr. M.A.M. Berger

Datum
woensdag 6 jul 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Spatie
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 6 Juli 2022 verdedigt H.E.M. Braakhuis haar proefschrift, getiteld: ‘Beyond Counting Steps; Measuring physical behavior with wearable technology in rehabilitation’.

Proefschrift in het kort:

Het optimaliseren van beweeggedrag is essentieel bij patiënten in de revalidatie vanwege het stimuleren van motorisch herstel en het verlagen van het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Hierbij is het van belang dat het beweeggedrag op de juiste manier in kaart wordt. Draagbare bewegingssensoren bieden een uitkomst. Ze kunnen objectief, betrouwbaar en op een gebruiksvriendelijke wijze houdingen en bewegingen van personen in hun dagelijks leven meten. Het gebruik van deze sensoren heeft veel potentie voor de revalidatie, o.a. vanwege het geven van automatische feedback en het stimuleren van zelfmanagement, zodat er minder vaak tussenkomst van een professional nodig is. Dit proefschrift bespreekt een aantal essentiële vragen rondom een effectieve en onderbouwde toepassing van bewegingssensoren in de revalidatie. Een van deze vragen heeft betrekking op de uitkomstmaten van objectief gemeten beweeggedrag, bijvoorbeeld de duur, intensiteit en frequentie van bewegen. Uit het proefschrift blijkt dat er belangrijke informatie verloren kan gaan wanneer er niet de juiste uitkomstmaten worden gebruikt. Daarom zal er kritisch moeten worden bekeken welke uitkomstmaat passend is bij de patiënt en zijn status. Daarnaast blijkt het gebruik van bewegingssensoren voor het geven van feedback blijkt effectief te zijn, afhankelijk van de patiëntgroep en andere aanwezige gedragsveranderingstechnieken. Therapeuten erkennen tevens de meerwaarde van bewegingssensoren in de behandeling, maar passen het nog maar weinig toe. Er is dus nog veel winst te behalen in het zinvol toepassen van draagbare technologie in de revalidatie. Dit vraagt om toekomstige collectieve samenwerking van verschillende disciplines, zoals onderzoekers, ontwerpers, zorgprofessionals, onderwijsinstellingen en commerciële partijen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen