Promotie J. (Junwen) Yang

Promotor

Prof. dr. H. Raat

Co-promotor

Dr. A. van Grieken

Datum
dinsdag 1 dec 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Gesproken taal
English
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 1 december 2020 verdedigt J.  Yang haar proefschrift, getiteld: ‘Social Inequalities in Children’s Lifestyle Behaviors and Health Outcomes’.

Het hoofddoel van dit proefschrift was het bestuderen van sociale ongelijkheden bij kinderen op het gebied van leefstijl, overgewicht, astma en kwaliteit van leven. De onderzoeken die in dit proefschrift zijn onderdeel van de Generation R Study. In dit proefschrift worden ongelijkheden in gezondheid bestudeerd. De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit de onderzoeken die in dit proefschrift worden gepresenteerd. Onder schoolgaande kinderen zijn er sociale ongelijkheden in de clustering van de leefstijlgedragingen (schermtijd, fysieke activiteit, calorierijke snacks en met suiker gezoete dranken). Hoeveel televisie kinderen kijken over de periode van voorschoolse leeftijd tot schoolgaande leeftijd varieert en hierin zijn sociale ongelijkheden te zien. Ook met betrekking tot de kans op astma als kind en indicatoren van de longfunctie bij schoolgaande kinderen blijken sociale ongelijkheden een rol te spelen. Armoede in een gezin, zowel een korte episode als langdurige situatie, houdt verband met de kans dat een kind overgewicht of astma krijgt en de kwaliteit van leven die het kind heeft. Het behalen van een hoger opleidingsniveau door ouders nadat het kind is geboren kan gunstig zijn om het risico te verkleinen dat het kind in de late kinderjaren overgewicht krijgt. De bevindingen geven aan dat sociale ongelijkheden in leefstijl en de gezondheidsuitkomsten van kinderen hun oorsprong hebben in de vroege kinderjaren en zich in de loop van de tijd kunnen opstapelen, waardoor een vroege basis wordt gelegd voor sociale ongelijkheden op latere leeftijd. Om deze ongelijkheden te verminderen is een gezamenlijke inspanning nodig van ouders, scholen, de gemeenschap, professionals werkzaam in public health en beleidsmakers.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen