Promotie J.A. (José) Do Carmo Junior

Promotor

Prof.dr. A. Klamer

Promotor

Prof.dr. L. Zan

Datum
donderdag 16 jan 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 16 januari 2020 verdedigt J.A. Do Carmo Junior zijn proefschrift, getiteld: ‘Cultural Valorisation: A comprehensive and pondered perspective’.

Kleine musea verschillen van grote musea. Het zijn kleine organisaties met een beperkt budget, weinig personeel dat verschillende taken uitvoert en veel vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor sleutelfuncties. Kleine musea richten zich meestal op één hoofdthema, zoals één regio, één kunstenaar, één collectie, één onderwerp of één historische gebeurtenis. Hoewel ze om een aantal redenen relevant zijn, krijgen kleine musea weinig aandacht van belangrijke verenigingen. Dus de fanfare die luid speelt voor de moeilijkheden waarmee grote musea worden geconfronteerd, zal zacht spelen voor kleine musea, een reden waarom kleine musea voorzichtig moeten zijn met de waarde van hun interne activiteiten, en hun juiste realisatie. Evaluatie is de discipline die het personeel van organisaties helpt hun interne activiteiten te verbeteren (het bevorderen van prestaties en het corrigeren van fouten). Bovendien zijn ze ook essentieel om organisatorische prestaties te tonen aan externe doelgroepen die ondersteuning willen verkrijgen. Deze studie introduceert een evaluatiemethode voor kleine musea, rekening houdend met de balans tussen hun culturele en zakelijke aspecten. De doelen van een organisatie zijn de fundamentele redenen voor het bestaan ervan, die meestal worden weerspiegeld in hun producties. Musea moeten trouw zijn aan hun doeleinden. Deze studie stelt ‘doelafwijking’ voor, verwijzend naar de omweg van doelen van de organisatie, als gevolg van een teveel of een tekort aan managementpraktijken (managerialisme), bureaucratie (bureau-pathologie) of marketing (vermarkting). Een belangrijk perspectief dat deze studie hanteert is: musea zijn hybride organisaties. Deze organisaties hebben twee identiteiten die naast elkaar bestaan: de normatieve die verband houdt met het doel (hier Culturele Activiteiten genoemd) en de utilitaire (hier Ondersteunende Activiteiten genoemd) met betrekking tot de activiteiten van musea. Culturele Activiteiten en Ondersteunende Activiteiten zijn door hun aard in conflict. Het evenwicht tussen beide conflicterende identiteiten is cruciaal voor het succes van hybride organisaties. Culturele Activiteiten worden gevormd door tentoonstellingen, publicaties, rondleidingen en andere producten. Ze zijn bedoeld om de doeleinden van belanghebbenden te vervullen, met name het evoluerende culturele kapitaal van bezoekers, als direct gevolg van het bezoek. Ondersteunende Activiteiten zijn activiteiten die de duurzaamheid van de organisatie garanderen. Ze zijn onderverdeeld in vier categorieën: incasso-gerelateerde activiteiten, nietincasso-gerelateerde activiteiten, finance-gerelateerde activiteiten en stakeholder-gerelateerde activiteiten. De stakeholders van musea zijn verdeeld in drie groepen: intern (personeel), extern (met directe invloed in het museum) en bezoekers. Bezoekers splitsen in professionele bezoekers en amateur-bezoekers. De culturele valorisatiemethode, geïntroduceerd in deze studie, is een evaluatieprogramma ontworpen voor kleine musea die als hybride organisaties worden beschouwd, gericht op het langetermijnevenwicht van de culturele activiteiten en ondersteunende activiteiten, naar de oprichting van relevante en duurzame musea. Verdeeld in zes stappen, evalueert de culturele valorisatiemethode beide soorten activiteiten afzonderlijk, en combineert vervolgens beoordelingen in één gerangschikte lijst met bevindingen om managers te helpen bij hun besluitvormingsproces: prestaties belonen en fouten corrigeren. In het laatste hoofdstuk beschrijft dit proefschrift de toepassing van de culturele valorisatiemethode in het Weegschaalmuseum in Naarden (Nederland), waarin het evaluatieprogramma wordt geanalyseerd en becommentarieerd.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen