Promotie J.D. (Jelle) Jaspers

Promotor

Prof.dr. H.G. van de Bunt

Promotor

Prof.dr. J.G. van Erp

Datum
vrijdag 21 feb 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 21 februari 2020 verdedigt J.D. Jaspers zijn proefschrift, getiteld: ‘Cooperation Against the Law. Criminological study of the social organisation of business cartels’.

Dit onderzoek gaat over de sociale organisatie van kartelafspraken tussen ondernemingen; zoals prijsafspraken, klantverdelingen en aanbestedingsvervalsing. Ondanks het toegenomen toezicht en de bestraffing van kartelafspraken in de afgelopen decennia, worden vandaag de dag nog steeds kartels ontdekt die jaren, soms zelfs decennialang hebben voortgeduurd. Dit roept de vraag op hoe en waarom kartels erin slagen te blijven voortbestaan, ondanks toenemende inspanningen om ze te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe kartellisten hun kartelafspraken controleren en hoe handhavingsstrategieën door kartelautoriteiten deze interacties beïnvloeden. De resultaten in dit onderzoek zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, dossieranalyse en semigestructureerde interviews. De resultaten van deze studie bevestigen de paradox van sociale inbedding: de noodzaak om in het geheim te opereren dwingt karteldeelnemers om via informele coördinatiemiddelen sterk te vertrouwen op de onderlinge sociale banden. Bovendien maken wederzijdse rechten en verplichtingen karteldeelnemers onderling afhankelijk van elkaar en fungeert wederkerigheid daarbij als een krachtig mechanisme. Dit stabiliseert en verstevigt kartelafspraken en maakt het voor bedrijven ook moeilijk om bestaande overeenkomsten te beëindigen. Daarnaast laat dit onderzoek zien hoe kartels zijn ingebed in bestaande professionele en sociale netwerken in de samenleving. De resultaten illustreren het belang van wederzijdse afhankelijkheid tussen concurrenten en het gebruik van informele sociale mechanismen om vertrouwen op te bouwen en kartels te stabiliseren. Deze studie toont aan hoe inzichten rond samenwerking, vertrouwen en sociale en culturele inbedding ons begrip van de sociale organisatie van fraude en bedrijfscriminaliteit kunnen vergroten.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen