Promotie J.G. (Janique) Jessurun

The Role of Pharmacy Services in Improving In-hospital Medication Safety
Promotor

Prof.dr. P.M.L.A. van den Bemt

Promotor

Prof.dr. M. van Dijk

Co-promotor

Dr. N.G.M. Hunfeld

Datum
dinsdag 29 nov 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

J.G. Jessurun verdedigt haar proefschrift op dinsdag 29 November 2022, getiteld: ’The Role of Pharmacy Services in Improving In-hospital Medication Safety‘.

Samenvatting:

Tenminste 1 op de 20 patiënten krijgt te maken met vermijdbare gezondheidsschade. Fouten gemaakt met medicijnen zijn een van de belangrijkste oorzaken van deze schade. De afgelopen jaren zijn verschillende verbetermaatregelen onderzocht en ingevoerd in ziekenhuizen. Tot op heden komen medicatiefouten echter nog regelmatig voor. Om die reden is het nodig om nieuwe strategieën te ontwikkelen om medicatiefouten in het ziekenhuis te verminderen.
Met de onderzoeken in dit proefschrift is onderzocht hoe vaak fouten tijdens het klaarmaken van intraveneuze medicijnen voorkomen en welke factoren daarbij een rol spelen. Verder is onderzocht hoe vaak fouten optreden tijdens het toedienen van medicijnen en welke factoren daaraan bijdragen. Tevens hebben we onderzocht in hoeverre twee verschillende strategieën medicatiefouten in het ziekenhuis kunnen voorkomen. De eerste strategie is om intraveneuze medicijnen klaar te maken in de ziekenhuisapotheek in plaats van op de verpleegafdeling. De tweede strategie is het gebruik van een medicijnen-uitgifterobot voor tabletten en capsules gecombineerd met het scannen van de barcode bij het toedienen van medicijnen.
Dit proefschrift benadrukt de noodzaak voor maatregelen om het aantal medicatiefouten in ziekenhuizen verder te reduceren. Tevens heeft dit proefschrift laten zien dat de twee onderzochte strategieën effectief zijn in het reduceren van het aantal medicatiefouten. Verder is er inzicht verkregen in het soort medicatiefouten en de risicofactoren voor deze fouten. Dit kan bijdragen aan het ontwikkelen van verdere verbetermaatregelen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen