Promotie L. (Lana) Fani

Op dinsdag 6 april 2021 verdedigt L. Fani haar proefschrift, getiteld: ‘Mechanisms Underlying Dementia and Stroke; an immunity and inflammation perspective’.
Promotor
Prof.dr. M.A. Ikram
Promotor
Prof.dr. M.K. Ikram
Begindatum

dinsdag 6 apr 2021, 15:30

Einddatum

dinsdag 6 apr 2021, 17:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op dinsdag 6 april 2021 verdedigt L. Fani haar proefschrift, getiteld: ‘Mechanisms Underlying Dementia and Stroke; an immunity and inflammation perspective’.

De etiologische gelijkenis tussen dementie en hersenberoertes kwam al naar voren in Alois Alzheimer’s eerste grote artikel over dementie, waarin hij beschrijft dat patiënten met hersenatrofie zonder duidelijke infarcten waarschijnlijk microscopische infarcten hebben. De gelijkenis tussen dementie en hersenberoertes kwam verder naar voren bij de zichtbare afname van dementie in welvarende landen waar de incidentie van hersenberoertes en mortaliteit substantieel is afgenomen. Wat echter het exacte onderliggende mechanisme is van deze twee fascinerende aandoeningen is nog onduidelijk. In dit proefschrift beschouw ik het immuunsysteem en inflammatie als potentiële overlappende mechanismen die dementie en hersenberoertes kunnen verbinden.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.