Promotie L. (Liselotte) Postma

Op donderdag 1 april 2021 verdedigt L. Postma haar proefschrift, getiteld: ‘Misschien was het nog te vroeg. De regeling van de schriftelijke wilsverklaring euthanasie in artikel 2, tweede lid, Wtl vanuit een strafrechtelijk perspectief’.
Promotor
Prof.mr. P.A.M. Mevis
Promotor
Prof.dr. A. van der Heide
Begindatum

donderdag 1 apr 2021, 13:00

Einddatum

donderdag 1 apr 2021, 14:30

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op donderdag 1 april 2021 Op donderdag 1 april 2021 verdedigt L. Postma haar proefschrift, getiteld: ‘Misschien was het nog te vroeg. De regeling van de schriftelijke wilsverklaring euthanasie in artikel 2, tweede lid, Wtl vanuit een strafrechtelijk perspectief’. De regeling van de schriftelijke wilsverklaring euthanasie in artikel 2, tweede lid, Wtl vanuit een strafrechtelijk perspectief’.

De onderhavige studie gaat over art. 2 lid 2 Wtl. Dat luidt als volgt:

‘Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet langer in staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat geraakte tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat werd geacht, en een schriftelijke verklaring, inhoudende een verzoek om levensbeëindiging, heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek gevolg geven. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.’

De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt in hoeverre het huidige model van art. 2 lid 2 Wtl en de veronderstelling dat deze regeling de uitkomst is van een duidelijke, coherente totstandkomingsgeschiedenis en achterliggende gedachtevor‐ ming, juridisch gezien houdbaar is, welke alternatieve modaliteiten denkbaar zijn, of dat leidt tot de noodzaak de wet aan te passen en zo ja, hoe een voorstel daartoe er concreet uit zou moeten zien.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.