Promotie L.C. (Laura) van Vark

Promotor

Prof.dr.ir. H. Boersma

Co-promotor

Dr. K.M. Akkerhuis

Datum
donderdag 9 jul 2020, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 9 juli 2020 verdedigt L.C. van Vark haar proefschrift, getiteld: ‘Biomarkers to Improve Prognostication in Heart Failure’.

Het beloop van hartfalen is moeilijk te voorspellen. Biomarkers zouden hierbij kunnen helpen. Daarom hebben we de TRIUMPH studie opgezet waarbij bijna 500 patiënten met acuut hartfalen uit 14 Nederlandse ziekenhuizen werden gevolgd voor een jaar. We hebben klinische gegevens verzameld en zeven keer bloed afgenomen om daarin bekende en onbekende biomarkers te evalueren. Er kwam naar voren dat herhaalde metingen van zowel ST2 als galectine-3 onafhankelijke voorspellers waren voor heropname door hartfalen en overlijden. Dit was onafhankelijk van bekende risicofactoren en herhaalde NT-proBNP metingen, wat op dit moment een veel gebruikte biomarker is bij patiënten met hartfalen.

In het tweede deel van dit proefschrift is in de TRIUMPH populatie onderzocht of er een relatie is tussen de kwaliteit van leven en verschillende comorbiditeiten, dat wil zeggen andere ziektes zoals eerdere CVA, nierfunctiestoornissen, diabetes mellitus en COPD. Hierbij zagen we dat patiënten met comorbiditeiten een slechtere kwaliteit van leven ervaren. Daarnaast viel op dat patiënten met hartfalen veel last hebben van symptomen en dat dit nog meer voor komt bij hartfalen patiënten met depressieve klachten.

Tot slot, hebben we een meta-analyse verricht waarbij gekeken is of RAAS-remmers, een bloeddruk verlager, een verbetering geeft in overleving bij patiënten met hypertensie. Gegevens van bijna 160.000 patiënten werden verzameld die gemiddeld vier jaar gevolgd zijn. Gedurende deze periode was er een afname in overlijden van 5% ten opzichte van het gebruik van een andere bloeddrukverlager of placebo. Dit is een belangrijke bevinding aa Jungezien wereldwijd hypertensie een van de meest voorkomende ziektes is.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen