Promotie L.M. (Laura) Legué

Promotor

Prof.dr. V.E.P.P. Lemmens

Co-promotor

Dr. G.J.M. Creemers

Co-promotor

Dr. F.N. van Eming

Datum
vrijdag 21 feb 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 21 februari 2020 verdedigt L.M. Legué haar proefschrift, getiteld: ‘Clinical and Pathological Aspects of Small Bowel and Appendiceal Cancer. Insights into rare entities’.

In de dagelijkse praktijk worden patiënten met zeldzame dunne darm- en appendixkanker vaak behandeld op eenzelfde manier als andere veelvoorkomende maag-darmtumoren, zoals maag- en dikkedarmkanker. De onderbouwing hiervoor ontbreekt echter grotendeels. Dit proefschrift verschaft inzicht in de klinische en pathologische aspecten van dunne darm- en appendixkanker, door het bestuderen van de epidemiologie, het ziektebeloop, de behandeling en prognostische factoren bij deze twee zeldzame tumoren in het maag-darmkanaal. Dit proefschrift laat zien dat dunne darm- en appendixkanker unieke kankersoorten zijn, met ieder een zeer verschillend ziektebeloop. Patiënten met dunnedarmkanker werden vaak al bij diagnose gediagnosticeerd met uitgezaaide kanker, en slechts een kleine minderheid werd hiervoor behandeld met palliatieve systemische therapie. Combinatie-chemotherapie met oxaliplatin (CAPOX/FOLFOX) zou op basis van de resultaten in dit proefschrift gesuggereerd kunnen worden als aanvangsbehandeling voor patiënten met uitgezaaide dunnedarmkanker, zonder de  toevoeging van het doelgerichte middel bevacizumab. Bij patiënten met appendixkanker is histologisch subtype van prognostische waarde, voornamelijk in het geval van naar het buikvlies uitgezaaide ziekte. Derhalve is het van belang om de weefsels van patiënten met mucineuze appendixtumoren te classificeren aan de hand van de nieuwste op consensus gebaseerde richtlijn voor mucineuze appendixtumoren, voor zowel therapeutische als prognostische doeleinden.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen