Promotie M. (Maria) van Braak

Joint Construction of Educational Value: Learning from Experiences in General Practitioner Training
Promotor

Prof.dr. P.J.E. Bindels

Co-promotor

Dr. M. Huiskes

Co-promotor

Dr. M. Veen

Datum
dinsdag 30 nov 2021, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op 30 november 2021 verdedigt M. van Braak haar proefschrift, getiteld: ‘Joint Construction of Educational Value: Learning from Experiences in General Practitioner Training’.

In essentie gaat dit proefschrift daarmee over docentbegeleiding tijdens het Leren van Ervaringen. Het Leren van Ervaringen is een specifieke onderwijsvorm die uniek is voor de
huisartsopleiding. Dit onderwijs is meestal gepland aan het begin van de wekelijkse terugkomdag en duurt één tot anderhalf uur. Tijdens zo’n sessie bespreken huisartsen in opleiding (haios) in groepjes van gemiddeld tien haios ervaringen uit de praktijk. Dit kan bijvoorbeeld een moeilijke medische casus zijn, een persoonlijk dilemma, of een opleidinggerelateerde vraag. Meestal volgt zo’n bespreking een vast patroon. Eerst wordt geïnventariseerd wie er een ervaring in wil brengen. Daarna worden alle geagendeerde ervaringen één voor één besproken: de inbrenger vertelt de ervaring, vervolgens exploreert de groep de ervaring om de situatie en de focus voor discussie helder te krijgen, daarna bediscussieert de groep de ervaring, en als laatste wordt de conclusie of het geleerde van deze ervaringsbespreking geformuleerd. Dit soort besprekingen worden begeleid door één of twee docenten (vaak een ervaren huisarts en een gedragswetenschapper). De hoofdstukken in dit proefschrift beschrijven steeds een onderdeel van de manieren waarop deze docenten het Leren van Ervaringen begeleiden. Daarmee levert het proefschrift een bijdrage aan de beantwoording van de praktische vraag van deze docenten, in de vorm van suggesties en materiaal voor docenttraining. Tegelijkertijd dragen deze beschrijvingen van het handelen van docenten bij aan theorievorming over onderwijzen in medisch vervolgonderwijs.

 

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen