Promotie M. (Marije) van Dalen

Living with a Visible Difference: Putting Together the Pieces of a Puzzle
Promotor

Prof.dr. E.M.W.J. Utens

Promotor

Prof.dr. M.H.J. Hillegers

Co-promotor

Dr. J.M.E. Okkerse

Datum
dinsdag 18 jan 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op 18 januari 2022 verdedigt M. van Dalen haar proefschrift, getiteld: ‘Living with a Visible Difference: Putting Together the Pieces of a Puzzle’.

Een zichtbare aandoening (bijv. een schisis, wijnvlek of eczeem) in het gezicht of op het lichaam komt voor bij 1 op de 44 mensen. Naar schatting ervaart een derde van deze groep negatieve psychologische gevolgen. 

In dit proefschrift wordt onderzocht of Face IT voor jongeren, een online eHealth programma voor jongeren (12-18 jaar) met een zichtbare aandoening, het psychologisch welzijn bevordert. Face IT voor jongeren bestaat uit acht sessies van een half uur. In deze sessies leren jongeren omgaan met lastige sociale situaties en leren ze moeilijke gedachten ombuigen naar meer positieve gedachten. Ze leren technieken door middel van sociale vaardigheidstraining en cognitieve geragstherapie. Het programma kan thuis gevolgd worden. 

Jongeren die Face IT voor jongeren hebben gevolgd waarderen het programma en zouden het allen aanraden aan andere jongeren met een zichtbare aandoening en uiterlijkgerelateerde stress. Uit een internationaal onderzoek samen met Noorwegen blijkt dat jongeren die Face IT voor jongeren hebben gevolgd minder sociale angst rapporteren dan jongeren die het programma niet hebben gevolgd. 

Daarnaast werd in dit proefschrift ook het psychologisch welbevinden van kinderen en jongeren met een zichtbare aandoening en hun ouders onderzocht. Kinderen met een zichtbare aandoening jonger dan 12 jaar vertonen minder gedrags- en emotionele problemen dan hun leeftijdsgenoten zonder zichtbare aandoening. Jongeren van 12 tot 18 jaar met een zichtbare aandoening ervaren echter meer angstklachten dan leeftijdsgenoten. 

Onderzoek naar ouders van kinderen jonger dan 12 jaar met een zichtbare aandoening toont aan dat zij minder stress en een beter psychologisch welbevinden rapporteren dan andere ouders.

De promoties vinden niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats. Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen