Promotie M. (Marloes) Duijm

Op dinsdag 19 januari 2021 verdedigt M. Duijm haar proefschrift, getiteld: ‘Outcome and Toxicity Modelling after Stereotactic Radiotherapy of Central Lung Tumors’.
Promotor
Prof.dr. M.S. Hoogeman
Co-promotor
Dr. J.J.M.E. Nuyttens
Begindatum

dinsdag 19 jan 2021, 13:30

Einddatum

dinsdag 19 jan 2021, 15:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op dinsdag 19 januari 2021 verdedigt M. Duijm haar proefschrift, getiteld: ‘Outcome and Toxicity Modelling after Stereotactic Radiotherapy of Central Lung Tumors’.

Dit onderzoek focust zich op longtumoren zonder uitzaaiingen die binnen 2 cm van de kritieke organen zoals de luchtpijp en slokdarm liggen. De groep patiënten die niet behandeld wordt met chirurgie, komt in aanmerking om bestraald te worden middels stereotactische radiotherapie. Dit is een vorm van hoge precisie radiotherapie.

Middels het analyseren van de hierboven beschreven patiëntengroep binnen verschillende instituten hebben we de overleving, ziekte controle en bijwerkingen binnen deze groep in kaart kunnen brengen. Als eerste hebben we een voorspelmodel voor de overleving kunnen creëren. Op basis van de leeftijd van de patiënt, het functioneringsniveau van de patiënt, de kwab waarin de tumor zich bevind, het te bestralen volume en de gemiddelde dosis in het te bestralen volume kan de kans op overleving berekend worden. Daarnaast hebben we aangetoond dat het hebben van een grotere tumorafmeting, een lager geforceerd expiratoir volume in 1 seconde en het hebben van een tumor in de onderste longkwab een negatieve invloed hebben op de ziekte controle.

Het tweede deel van het proefschrift gaat over de relatie tussen de bestraling dosis op de kritieke organen en de kans op bijwerkingen. Ten aanzien van de luchtpijp en de eerste aftakkingen hiervan, de bronchiale structuren genoemd, worden de radiologische veranderingen en de bijwerkingen in relatie met de dosis beschreven. Voor de slokdarm wordt de relatie tussen de dosis en de bijwerkingen geschreven. Na het identificeren van de voorspellende dosis parameters konden voor beide structuren zogenoemde NTCP modellen gecreëerd worden. Met behulp van deze modellen kan de kans op bijwerkingen bij een bepaalde bestralingsdosis worden ingeschat. Deze modellen kunnen gebruikt worden voor het creëren van de toekomstige dosisplannen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.