Promotie M. (Monica) Ravenstijn

Medische zorg voor hoge myopie: medische inzichten en patiëntervaringen
Promotor
Prof.dr. C.C.W. Klaver
Co-promotor
Dr. S. Yzer
Datum
woensdag 19 jun 2024, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 19 juni 2024 verdedigt M. Ravenstijn het proefschrift met de titel: ‘Medische zorg voor hoge myopie: medische inzichten en patiëntervaringen‘.

Korte samenvatting van het proefschrift:

Dit proefschrift onderzoekt uitgebreid de behandeling van myopie complicaties bij Europese patiënten en streeft naar vooruitgang in de oogheelkundige zorg voor myopie. De introductie benadrukt de zorgwekkende toename van myopie en de bijbehorende complicaties, zoals myope macula degeneratie, maculaire neovascularisatie en netvliesloslating, en onderstreept de noodzaak om het klinische managment van hoge myopie verder uit te zoeken.

Het onderzoek omvat een  analyse van retinale complicaties bij myopie, met de nadruk op myope maculaire neovascularisatie (MNV). Ons onderzoek toont aan dat intravitreale bevacizumab injfecties op korte termijn gunstig zijn voor de visus, maar op lange termijn dit niet meer kan waarmaken. Een aanzienlijk aantal patiënten met myope MNV ontwikkeld matige tot ernstige slechtziendheid. Daarbij krijgt een derde van de patiënten deze aandoening ook in het tweede oog.

Verder wordt aandacht besteed aan myope central serous chorioretinopathy (CSC) en stafyloom-geïnduceerde sereuze maculopathie, waarbij de klinische kenmerken, behandelrespons en natuurlijk beloop worden onderzocht. Het begrip van deze complicaties is cruciaal voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelingsstrategieën.

De bevindingen van enquêtes onder oogartsen en myope patiënten benadrukken de behoefte aan verbeterde multidisciplinaire zorg, consistente patiëntinformatie en betere educatie over myopie en gerelateerde symptomen. Slechts 56% van de bijziende deelnemers was zich bewust van alarmerende symptomen vóór hun eerste acute gebeurtenis, wat wijst op een gebrek aan bewustwording en educatie.

Dit proefschrift biedt een diepgaand inzicht in de complexe wereld van myopiecomplicaties en de uitdagingen bij het bieden van optimale zorg voor myopiepatiënten. Het draagt bij aan het verbeteren van de klinische praktijk en de ontwikkeling van richtlijnen voor gepersonaliseerde behandelingsbenaderingen voor myopiecomplicaties.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst zijn kinderen onder de leeftijd van 6 jaar niet toegestaan tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen