Promotie M.C. (Mathilde) Pronk

Anonieme nierdonatie bij leven en het online zoeken naar een nierdonor: Donor en ontvanger perspectieven
Promotor
Prof.dr. M.E.J. Reinders
Co-promotor
Dr. E. Massey
Datum
dinsdag 12 dec 2023, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

M.C. Pronk verdedigt haar proefschrift op dinsdag 12 december 2023, getiteld: ’Anonieme nierdonatie bij leven en het online zoeken naar een nierdonor: Donor en ontvanger perspectieven‘.

Hieronder volgt een korte samenvatting over het proefschrift:

In dit proefschrift werd het volgende onderzocht: 1) het patient- en donorperspectief op anonimiteit in anonieme nierdonatie en cross-over of dominotransplantatie, (2) de motivatie en ervaringen van nierpatiënten die een donor zochten buiten hun eigen netwerk, en (3) de motivatie, ervaringen en mentale gezondheid van anonieme donoren die een nier afstonden aan een vreemde. Deel 1 toont dat personen die bij leven anoniem doneerden of anoniem een nier ontvangen hebben op individueel niveau tevreden zijn met het huidige anonimiteitsbeleid (waarin men anoniem moet blijven), maar op groepsniveau vinden dat mensen recht hebben op keuzevrijheid als het gaat om wel of niet willen leren kennen van hun donor/ontvanger. Deelnemers ervaarden anonimiteit vooral als beschermende maatregel, maar veel bleven ook nieuwsgierig naar de uitkomst van de transplantatie of naar de identiteit van de donor/ontvanger.  Deel 2 beschrijft dat patiënten met nierfalen public solicitation ervaarden als een van hun laatste opties om een donor te vinden, omdat andere strategieën onsuccesvol waren geweest. De publieke zoektocht naar een donor bracht patiënten steun van een breed publiek en hoop voor een beter leven zonder dialyse, maar werd tegelijkertijd ervaren als een emotioneel en praktisch belastend proces. Deel 3 toont dat de grootste motivatie voor donoren die anoniem een nier doneerden aan een vreemde was om een mens in nood te helpen. Sommigen zagen de donatie als een manier om hun zelfbeeld te versterken. Voor bijna alle donoren was de donatie een bekrachtigende ervaring. Positieve effecten werden zowel door donoren met als zonder bestaande psychische klachten ervaren, waaruit geconcludeerd werd dat het bestaan van psychopathologie niet automatisch moet leiden tot uitsluiting van donatie. Al deze  bevindingen hebben geresulteerd in aanbevelingen voor het verbeteren van voorlichting en zorg van de betrokken individuen

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen