Promotie M.J. (Gosia) Lubczyńska

Op dinsdag 18 februari 2020 verdedigt M.J. Lubczyńska haar proefschrift, getiteld: ‘Down The Road: air pollution exposure, and child's neuropsychological and neurobiological development’.
Promotor
Prof.dr. H.W. Tiemeier
Co-promotor
Dr. M. Guxens
Begindatum

dinsdag 18 feb 2020, 15:30

Einddatum

dinsdag 18 feb 2020, 17:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op dinsdag 18 februari 2020 verdedigt M.J. Lubczyńska haar proefschrift, getiteld: ‘Down The Road: air pollution exposure, and child's neuropsychological and neurobiological development’.

Blootstelling aan luchtverontreiniging is een erkende risicofactor voor neuropsychologische stoornissen. Het begrijpen van de relatie tussen vroegtijdige blootstelling en neuropsychologische ontwikkeling, evenals het krijgen van inzicht in de onderliggende mechanismen van dergelijke associaties, is cruciaal, maar tot op heden gering. Het doel van het werk gepresenteerd in dit proefschrift was om het huidige bewijsmateriaal uit te breiden, en verschillende geïdentificeerde leemten in kennis te vullen. Omwille hiervan hebben wij een vijftal studies uitgevoerd, welke worden gepresenteerd in de resultatensectie van dit proefschrift.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.