Promotie O.L. (Oscar) Rueda Ochoa

Op dinsdag 7 juli 2020 verdedigt O.L. Rueda Ochoa zijn proefschrift, getiteld: ‘Methodological and Epidemiological Studies of Cardiovascular Structure and Function’.
Promotor
Prof.dr. J.W. Deckers
Promotor
Prof.dr. D. Rizopoulos
Promotor
Prof.dr. O.H. Franco Duran
Co-promotor
Dr. M. Kavousi
Begindatum

dinsdag 7 jul 2020, 13:30

Einddatum

dinsdag 7 jul 2020, 15:00

Op dinsdag 7 juli 2020 verdedigt O.L. Rueda Ochoa zijn proefschrift, getiteld: ‘Methodological and Epidemiological Studies of Cardiovascular Structure and Function’.

Drie methodologische aspecten waren de thematische as van dit proefschrift:

1. De analyse van herhaalde metingen van variabelen zoals elektrocardiogram in pasgeborenen (hoofdstuk 2.1), veranderingen in echocardiografische variabelen die evalueren linkerventrikel diastolische functie bij volwassenen van de Rotterdam Study (Hoofdstuk 2.2) en dynamische veranderingen in de systolische bloeddruk in de tijd en zijn associatie met klinische resultaten bij de deelnemers van het systolische bloed PRessure INTervention Trial (SPRINT trial) (Hoofdstuk 2.3).

2. De toepassing van geavanceerde statistische methoden voor de analyse van causale gevolgtrekking zoals: i) Propensity score matching, toegepast bij de selectie van de beste controlegroep in quasi-experimenten met vaatinterventies bij octogenarians met de diagnose abdominaal aorta-aneurysma (hoofdstuk 3.A1) en bij patiënten met coronaire hartziekte die Fractional Flow ondergaan Reserve (FFR) om de beste therapie te begeleiden (Hoofdstuk 3A.2) en, ii) Mendelian randomisatieanalyse om de causale relatie tussen serum te beoordelen niveaus van dehydroepiandrostenedionsulfaat (DHEA's) en N-terminaal type B natriuretisch pro-peptide (NT-pro-BNP), hormonen die direct verband houden met veranderingen in de structuur en functie van het cardiovasculaire systeem geassocieerd met hart falen en veroudering (Hoofdstuk 3.B1).

3. Ten slotte verandert de dynamiek in de thoracale aortadiameters en hun bijbehorende risicofactoren (hoofdstuk 4.1), de implicatie van deze veranderingen in de ontwikkeling van klinische gebeurtenissen (hoofdstuk 4.2) en de evaluatie van de hypothese dat atherosclerose is een systemische aandoening die verschillende vaatbedden in een een vergelijkbare manier werd onderzocht (hoofdstuk 4.3).

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.