Promotie P.H. (Pauline) Croll

Promotor

Prof.dr. R.J. Baatenburg-de Jong

Promotor

Prof.dr. M.A. Ikram

Promotor

Prof.dr. M.W. Vernooij

Co-promotor

Dr. A. Goedegebure

Datum
dinsdag 26 mei 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 26 mei 2020 verdedigt P.H. Croll haar proefschrift, getiteld: ‘Hearing Function and Brain Health in the Elderly: Interrelations and Risk Factors’.

In Hoofdstuk 1, de algemene introductie, beschrijf ik de achtergrond van dit proefschrift en het doel van mijn onderzoek. In de afgelopen jaren is gebleken uit verschillende populatie studies dat gehoorverlies bij ouderen een mogelijke modificeerbare risico factor is voor cognitieve achteruitgang en dementie. Echter is nog onbekend wat het mechanisme achter dit verband is. In de literatuur zijn er verschillende hypothesen geopperd. Twee daarvan zijn de ‘gemeenschappelijke oorzaak hypothese’ en de ‘sensorische-deprivatie hypothese’. De eerste schetst dat er een derde, gemeenschappelijke factor is die zowel gehoorverlies als veranderingen in het brein veroorzaakt. De tweede omschrijft dat gehoorverlies een direct, permanent negatief effect heeft op de gezondheid van het brein. Zodoende was het doel van dit proefschrift tweeledig. Ten eerste, wilde ik potentiele risico factoren voor gehoorfunctie en breingezondheid identificeren die eventueel een derde factor zijn in de relatie tussen gehoorverlies en dementie. De onderzochte risicofactoren in dit proefschrift zijn gebaseerd op bekende risicofactoren voor dementie. Ten tweede was ik geïnteresseerd in de directe relatie tussen gehoorfunctie en structurele en functionele brein gezondheid. In dit proefschrift heb ik data van twee populatie studies gebruikt, namelijk de Rotterdam Studie en de Atherosclerosis Risk in Communities Studie.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen