Promotie R. (Renée) Hogenhout

Richting de implementatie van georganiseerde, op risico-gebaseerde prostaatkankerscreening in Europa
Promotor
Prof.dr. M.J. Roobol - Bouts
Co-promotor
Dr. L.D.F. Venderbos
Datum
woensdag 13 dec 2023, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

R. Hogenhout verdedigt haar proefschrift op woensdag 13 december 2023, getiteld: ’Richting de implementatie van georganiseerde, op risico-gebaseerde prostaatkankerscreening in Europa‘.

Hieronder volgt een korte samenvatting over het proefschrift:

Twee decennia aan onderzoek hebben ons geleerd dat PSA-gebaseerde screening de incidentie van gemetastaseerd prostaatkanker en de prostaatkankerspecifieke mortaliteit reduceert, maar ook leidt tot aanzienlijke overdiagnostiek en overbehandeling. Vele instrumenten zijn in de afgelopen decennia ontwikkeld die de directe link tussen PSA en onmiddellijke prostaatbiopsie verbreken om zo de overdiagnostiek te verminderen en de levenskwaliteit van gescreende mannen verder te verbeteren. Hiervan zijn de voorspelmodellen (ook wel risicocalculatoren) en de prostaat MRI de belangrijkste. Deze instrumenten kunnen op verschillende manieren worden ingezet. De meest geschikte strategie voor risicostratificatie zal per land verschillen, afhankelijk van onder andere ziekte-incidentie, levensverwachting, beschikbaarheid van middelen en de inrichting van het zorgstelsel. Binnen het Nederlandse zorgstelsel kan risicostratificatie in een eerstelijns diagnostisch centrum het aantal verwijzingen naar de tweedelijnszorg verminderen. Dit zou kunnen passen in een mogelijk toekomstig georganiseerd programma voor het vroegtijdig opsporen van prostaatkanker. Latere benodigde biopsieprocedures kunnen het best worden uitgevoerd via de transperineale route in plaats van de transrectale route om infectieuze complicaties en antibioticagebruik te beperken. Als de diagnose prostaatkanker eenmaal is gesteld, is het belangrijk kritisch te blijven wie ook daadwerkelijk actieve behandeling behoeft om overbehandeling te voorkomen, vooral in het huidige MRI-tijdperk waarin de verbeterde kankerdetectie zorgt voor risico-inflatie. Richtlijnen kunnen helpen bij dergelijke beslissingen. Door een duidelijke, gestructureerde presentatie, of integratie van deze richtlijnen in het elektronisch patiëntendossier, kan adequate toepassing van de richtlijnen worden versneld, wat mogelijk kan leiden tot een verdere reductie in overbehandeling.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen