Promotie R.B. (Robert) Castelein

Op donderdag 7 januari 2021 verdedigt R.B. Castelein zijn proefschrift, getiteld: ‘Accommodating Cold Logistics Chains in Seaport Clusters. The development of the reefer container market and its implications for logistics and policy’.
Promotor
Prof.dr. H. Geerlings
Co-promotor
Dr. J.H.R. van Duin
Begindatum

donderdag 7 jan 2021, 15:30

Einddatum

donderdag 7 jan 2021, 17:00

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Gesproken taal
Dutch

Op donderdag 7 januari 2021 verdedigt R.B. Castelein zijn proefschrift, getiteld: ‘Accommodating Cold Logistics Chains in Seaport Clusters. The development of the reefer container market and its implications for logistics and policy’.

De markt voor gekoeld containervervoer – in zogeheten reefer containers – is sterk groeiende, maar stelt ook hoge eisen aan logistieke processen en energievoorzieningen, en kent verschillende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals de grote energievraag en het risico op ladingverlies. Dit proefschrift richt zich op de vraag hoe actoren in zeehavens deze logistieke ketens op een efficiente en duurzame manier kunnen onderbrengen in

havenclusters. Het onderzoek laat zien hoe dynamieken binnen netwerken van actoren de concurrentiepositie van een haven bepalen, en hoe actoren om kunnen gaan met kansen en uitdagingen in een ontwikkelende markt. Belangrijke elementen hierbij zijn samenwerkingsinitiatieven binnen de sector, en de veranderende rol van havenbeheerders. In het proefschrift worden aanbevelingen hiervoor gedaan, ten doele de prestaties en concurrentiekracht van havens te vergroten, en een transitie naar duurzamer vervoer te bewerkstelligen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.