Promotie R.H. (Rosa) Mulder

Op dinsdag 19 januari 2021 verdedigt R.H. Mulder haar proefschrift, getiteld: ‘DNA Methylation and Stress in Child Development: A population-based approach’.
Promotor
Prof.dr. H.W. Tiemeijer
Promotor
Prof.dr. M.H. van IJzendoorn
Co-promotor
Dr. M. Bakermans-Kranenburg
Begindatum

dinsdag 19 jan 2021, 15:30

Einddatum

dinsdag 19 jan 2021, 17:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op dinsdag 19 januari 2021 verdedigt R.H. Mulder haar proefschrift, getiteld: ‘DNA Methylation and Stress in Child Development: A population-based approach’.

In onderzoek naar de interactie tussen genen en omgeving in de psychosociale ontwikkeling van het kind zijn de ogen vaak gericht op epigenetica. Met ‘epigenetica’ worden de moleculaire structuren op en rondom het DNA bedoeld, die de expressie van het DNA beïnvloeden. Omdat wordt gedacht dat deze epigenetische structuren zich aanpassen aan de omgeving waarin men opgroeit, wordt epigenetica gezien als een mogelijk mechanisme waardoor ‘nurture’ ‘nature’ kan beïnvloeden. Zo’n mechanisme zou kunnen verklaren hoe vroege stressvolle ervaringen grote emotionele gevolgen kunnen hebben later in het leven. In onderzoek naar epigenetica wordt vooral gekeken naar DNA-methylering, een vorm van epigenetica waarbij een methylgroep is gebonden aan de DNA sequentie en die relatief makkelijk te meten is in het lab. Echter, onderzoek naar DNA-methylering werd in het verleden vaak gekenmerkt door kleine streekproeven en wordt vaak cross-sectioneel uitgevoerd, waardoor het moeilijk is om de resultaten in een ontwikkelingsperspectief te plaatsen. In de huidige studiereeks keken we daarom naar epigenetica tijdens de ontwikkeling van het kind, in de grote prospectieve populatiestudie van Generation R Study in Rotterdam, waar mogelijk aangevuld door data uit de prospectieve populatiestudie van de Avon Longitudinal Study of Parent and Children (ALSPAC) in het Verenigd Koninkrijk. We onderzochten associaties tussen DNA-methylering en stress in de ontwikkeling van het kind.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen