Promotie S. (Soraya) Verstraeten

Promotor

Prof.dr. J.P. Mackenbach

Promotor

Prof.dr. H van Oers

Datum
woensdag 8 apr 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 8 april 2020 verdedigt S. Verstraeten haar proefschrift, getiteld: ‘Population Health in the Dutch Caribbean. A comparative study of political context and health policy performance’.

Dit proefschrift gaat over de gezondheid van de inwoners op de Nederlands-Caribische eilanden Aruba en Curaçao, zoals vergeleken met Nederland en met andere Caribische gebieden. Het heeft tot doel een beter inzicht te geven in de gezondheidssituatie in de Nederlandse Cariben en de factoren die verband houden met deze gezondheidssituatie, de rol van de politieke context en de prestaties van het gezondheidsbeleid in het bijzonder. Om dit doel te bereiken, hebben we gebruik gemaakt van gegevens uit gezondheidsenquêtes, sterfteregistraties, geharmoniseerde internationale databases en lokale rapporten en behandelen we theorieën op het gebied van de volksgezondheid, geneeskunde, politieke wetenschappen, organisatiekunde, economie en sociologie.

De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat de gezondheid van de Nederlands-Caribische bevolking minder gunstig is dan in Nederland en dan in andere politiek geafflieerde Caribische gebieden. Mensen op Aruba, en meer nog op Curaçao, stierven vaker aan oorzaken die in de aanwezigheid van tijdige en effectieve gezondheidszorg en/of interventies in de volksgezondheid en preventie als vermijdbaar worden gezien. Dit suggereert dat een belangrijke bijdrage aan de slechtere gezondheiduitkomsten in de Nederlandse Cariben is dat de lokale overheden, tot nu toe, niet optimaal hebben ingespeeld op de gezondheidsbehoeften van hun bevolking.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen