Promotie S. (Sven) van Egmond

Op dinsdag 23 maart 2021 verdedigt S. van Egmond zijn proefschrift, getiteld: ‘Evaluation of Skin Cancer Care: Integrating different perspectives’.
Promotor
Prof.dr. T.E.C. Nijsten
Co-promotor
Dr. M. Wakkee
Co-promotor
Dr. E.W. de Bekker - Grob
Begindatum

dinsdag 23 mrt 2021, 10:30

Einddatum

dinsdag 23 mrt 2021, 12:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op dinsdag 23 maart 2021 verdedigt S. van Egmond zijn proefschrift, getiteld: ‘Evaluation of Skin Cancer Care: Integrating different perspectives’.

Mijn promotieonderzoek betreft het verminderen van onnodige zorg. Eerst werd de huidige huidkankerzorg in kaart gebracht, bij de dermatoloog en de huisarts. Hierbij werd gekeken waar verbeteringen mogelijk waren. Het bleek dat patiënten met een laag-risico huidkanker vaker op nacontrole kwamen, dan volgens de huidige richtlijn nodig was. Om te kijken waarom dit gebeurde en op welke manier dit het beste teruggedrongen zou kunnen worden, werd er uitgebreid vooronderzoek verricht. 

Als eerst werd er kwalitatief onderzoek verricht. Er werden dermatologen geïnterviewd en focusgroepen met huidkanker patiënten georganiseerd. Hieruit bleek onder andere dat patiënten graag onder controle willen blijven omdat het een veilig gevoel geeft en dat het voor dermatologen veel fijner is om te zeggen dat een patiënt het volgende jaar weer terug kan komen, in plaats van uit te leggen dat het volgens de richtlijn niet nodig is. Tijd en geld speelde hierin ook een rol. Ook werden er suggesties gegeven hoe de onnodige zorg verminderd zou kunnen worden. 

Hierna werd met kwantitatieve methodes uitgezocht welke strategie de grootste kans gaf om de nacontroles te verminderen, zonder dat daarbij de kwaliteit van zorg zou afnemen. Hieruit bleek dat een gepersonaliseerde brief aan patiënten de meest effectieve en haalbare strategie zou zijn. 

Er werd een gepersonaliseerde brief ontwikkeld voor huidkanker patiënten, waarin hun eigen diagnose, behandeling, kans op recidief, kans op een nieuwe huidkanker, huidtype en informatie over nazorg werd vermeld. Deze brief werd in meerdere ziekenhuizen getest en bleek inderdaad het aantal nacontroles te verminderen en kosten te besparen zonder dat de kwaliteit van zorg af nam. Momenteel zijn we bezig met het opschalen van deze brief naar de rest van Nederland.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.