Promotie S.K. (Saskia) van Broekhoven

Op donderdag 4 juni 2020 verdedigt S.K. van Broekhoven haar proefschrift, getiteld: ‘Boundaries in Action. Managing boundaries in integrative land use initiatives’.
Promotor
Prof.dr.ing. G.R. Teisman
Promotor
Prof.dr. M.W. van Buuren
Co-promotor
Prof.dr. F.A. Boons
Begindatum

donderdag 4 jun 2020, 13:30

Einddatum

donderdag 4 jun 2020, 15:00

Op donderdag 4 juni 2020 verdedigt S.K. van Broekhoven haar proefschrift, getiteld: ‘Boundaries in Action. Managing boundaries in integrative land use initiatives’.

Maatregelen die functies integreren kunnen synergiën tussen functies creëren en tegelijk ecologische, economische als sociale diensten leveren, en daarmee een duurzamere ontwikkeling mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is groen-blauwe stedelijke infrastructuur waar functies als waterberging, natuurontwikkeling, recreatie en gemeenschapsontwikkeling gecombineerd worden. Hoewel de potentiële baten integratie aantrekkelijk maken en initiatieven voor multifunctioneel landgebruik vaak veel steun krijgen, toont onderzoek aan dat integrale initiatieven niet eenvoudig te realiseren zijn.  Het realiseren van integratie (met een veelvoud van actoren, sectoren en publieke en private partijen betrokken bij verschillende functies) brengt belangrijke governance uitdagingen met zich mee.

Een van de uitdagingen is dat om integrale initiatieven te realiseren actoren over sociale, cognitieve en fysieke grenzen moeten werken (bijvoorbeeld van organisaties, sectoren, afdelingen, maar ook in ideeën en taken). Dit onderzoek geeft inzicht voor effectieve integratie door te analyseren hoe grenzen overbrugd worden, maar ook getrokken worden, betwist worden, verdedigd worden en onderhandeld worden in integrale processen, en wat hierbij helpt om integratie van functies te realiseren. Dit is gedaan door middel van een kwalitatief en longitudinaal onderzoek van drie cases van multifunctioneel landgebruik in Nederland.

De studie concludeert dat om integratie van functies te realiseren naast strategieen om grenzen te overbruggen,  ook het trekken en duiden van grenzen behulpzaam kan zijn op verschillende momenten in het proces. Ik vind vier patronen: Ten eerste, om grenzen te overbruggen moeten ze eerst getrokken, versterkt en geduid worden om zo respect en begrip voor elkaar te ontwikkelen, terwijl tegelijk de verbinding gemaakt moet worden waar mogelijk (b.v. door samenwerken aan een visie, organiseren van formele en informele interactie). Ten tweede, na een periode van overbruggen en veranderen van grenzen kan het opnieuw trekken van grenzen helpen om het proces hanteerbaar te houden, veiligheid te creëren en autonomie te behouden. Ten derde, grenzen moeten vaak betwist en veranderd worden om integratie te realiseren. Actoren kunnen en moeten verwachten dat dit gepaard zal gaan met conflicten en interne discussie. Tot slot is het van belang om zowel de sociale, cognitieve als fysieke dimensie van grenzen adresseren in integrale initiatieven.

Kortom, aandacht voor het organiseren van grenzen is belangrijk om de baten van integraal landgebruik te kunnen realiseren.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.