Promotie S.M. (Sanne) Kloosterboer

Op woensdag 20 januari 2021 verdedigt S.M. Kloosterboer haar proefschrift, getiteld: ‘What's in a Drop of Blood? Towards individualized treatment with antipsychotic drugs in children and adolescents’.
Promotor
Prof.dr. T. van Gelder
Promotor
Prof.dr. M.H.J. Hilligers
Co-promotor
Dr. B.C.P. Koch
Co-promotor
Dr. B. Dierckx
Begindatum

woensdag 20 jan 2021, 13:30

Einddatum

woensdag 20 jan 2021, 15:00

Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC

Op woensdag 20 januari 2021 verdedigt S.M. Kloosterboer haar proefschrift, getiteld: ‘What's in a Drop of Blood? Towards individualized treatment with antipsychotic drugs in children and adolescents’.

Antipsychotica worden regelmatig voorgeschreven aan kinderen en adolescenten met een autisme spectrum stoornis (ASS) en ernstige gedragsproblemen. Voor deze indicatie zijn antipsychotica de hoeksteen van de multidisciplinaire behandeling. Helaas hebben juist minderjarigen vaak bijwerkingen van antipsychotica. De belangrijkste bijwerking is gewichtstoename, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s op de lange termijn, zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. Hogere doseringen van antipsychotica zijn geassocieerd met meer bijwerkingen bij kinderen en adolescenten, wat veronderstelt dat er een correlatie is tussen de geneesmiddelconcentraties in het bloed en de bijwerkingen die optreden. Het meten van deze geneesmiddelconcentraties kan een aangrijpingspunt zijn om de veiligheid van antipsychotica te vergroten. Immers, antipsychoticadoseringen kunnen op deze manier getitreerd worden naar concentraties met de beste behandeluitkomsten en de minste bijwerkingen. Het doel van dit proefschrift is het vergroten van de veiligheid en effectiviteit van antipsychotica in kinderen en adolescenten door het individualiseren van doseringen van deze geneesmiddelen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.