Promotie T.C.F. (Dorine) Rijlaarsdam - Hermsen

Coronary Artery Calcium Scanning in the Primary Diagnostic Workup of Patients with Non-acute Chest Pain
Promotor

Prof.dr. J.W. Deckers

Co-promotor

Dr. P.R.M. van Dijkman

Co-promotor

Dr. M. Kavousi

Datum
dinsdag 28 jun 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 28 Juni 2022 verdedigt T.C.F. Rijlaarsdam- Hermsen haar proefschrift, getiteld: ‘Coronary Artery Calcium Scanning in the Primary Diagnostic Workup of Patients with Non-acute Chest Pain’.

Proefschrift in het kort:

Angina pectoris is pijn op de borst veroorzaakt door ischemie van het myocard. De huisarts verwijst de meeste patiënten met verdenking angina pectoris naar de cardioloog. Echter bij de meerderheid van deze patiënten wordt geen cardiale oorzaak van de klachten gevonden. Een betere patiënten selectie zou daarom kunnen leiden tot minder verwijzingen en minder ‘onnodige’ diagnostiek.  In asymptomatische patiënten is de aanwezigheid van kalk en de hoogte van de kalkscore een belangrijke voorspeller van cardiovasculaire gebeurtenissen, beter dan de traditionele risicofactoren. Bij symptomatische patienten is de diagnostische en prognostische waarde van de kalkscore niet bekend. 

In dit proefschrift laten wij zien dat de combinatie van type pijn op de borst en de hoogte van de kalkscore de aanwezigheid van obstructief coronair lijden voorspelt. Daarnaast helpt de kalkscore patienten te identificeren die een verhoogd risico hebben op toekomstige cardiale gebeurtenissen. Toevoeging van de kalkscore aan bestaande richtlijnen verbetert de patiënten selectie voor aanvullend onderzoek. Gebaseerd op deze uitkomsten doen we aanbevelingen voor het gebruik van de kalkscore in de huisartsenpraktijk.  Daarnaast beschrijft dit proefschrift de diagnostische en prognostische waarde van de adenosine ‘stress-only’ MRI bij patienten met een kalkscore groter dan nul. We concluderen dat de adenosine ‘stress-only’ MRI een hoge diagnostische betrouwbaarheid heeft en kan dienen als efficiënte poortwachter vóór coronair angiografie. Samenvattend geeft dit proefschrift inzicht in de mogelijke rol van de kalkscore en de adenosine ‘stress-only’ MRI in de diagnostiek van patiënten met stabiele pijn op de borst.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen