Promotie V.C. (Vanessa) Olivier-Pijpers

Promotor

Prof. dr. A.P. Nieboer

Co-promotor

Dr. J.M. Cramm

Datum
donderdag 26 nov 2020, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Gesproken taal
Dutch
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 26 november 2020 verdedigt V.C. (Vanessa) Olivier-Pijpers haar proefschrift, getiteld: ‘Organisational Environment and Challenging Behaviours in Residents with Intellectual Disabilities: an Ecological Perspective'.

Dit promotieonderzoek had als doel de relatie na te gaan tussen de organisatiecontext van organisaties in de langdurig gehandicaptenzorg en probleemgedrag bij de bewoners met verstandelijke beperkingen, aan de hand van ecologische theorie. Er is onderzocht in welke mate verschillende aspecten in de organisatiecontext het probleemgedrag van bewoners beïnvloeden en of er veranderingen van deze aspecten hebben plaatsgevonden in relatie tot de ondersteuning aan bewoners met verstandelijke beperkingen die probleemgedrag vertonen.

Het gebruik van het ecologische theorie als kader helpt bij het in detail bestuderen van de organisatiecontext van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag. Dit maakte het mogelijk relevante aspecten te achterhalen op alle ecologische systeemniveaus (te weten het onto-, micro-, meso-, exo-, macro- en chronosysteem). 
Deze ecologische systeemaspecten kunnen de preventie en het omgaan met probleemgedrag van de bewoners verbeteren of beperken. Ze zijn direct, of indirect via de begeleiders, gekoppeld aan het functioneren en de ontwikkeling van de bewoners. Een holistische visie op de preventie en het omgaan met probleemgedrag is waardevol en noodzakelijk voor het verlenen van goede ondersteuning aan bewoners met verstandelijke beperkingen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen