Symposium & promotie 'Op weg naar gelijkheid in de zorg'

Het versnellen van de toepassing van samen beslissen in de dagelijkse praktijk
Datum
donderdag 21 sep 2023, 11:45 - 14:45
Type
Congres
Gesproken taal
Nederlands
Ruimte
Forumzaal
Gebouw
Van der Goot Building
Locatie
Campus Woudestein
Meld je aan Voeg toe aan agenda
cottonbro

Samen beslissen is de kern van goede zorg. In Nederland is samen beslissen een pijler van waardegedreven zorg en passende zorg. Maar kan samen beslissen ook helpen om de gelijkheid in de zorg te vergroten en daarmee de forse ongelijkheid in zorguitkomsten tegen te gaan? En wat is daarvoor dan nodig? Op donderdag 21 september promoveert Haske van Veenendaal op dit onderwerp. Voorafgaand aan zijn promotie vindt het symposium dat ingaat op hetzelfde thema, plaats. Tijdens dit symposium gaan deskundigen met elkaar in gesprek over hoe samen beslissen kan bijdragen aan een meer gelijkwaardige gezondheidszorg.

Het symposium 'Samen beslissen, op weg naar gelijkheid in de zorg’, begint met een interview met prof.dr. Marli Huijer, emeritus-hoogleraar Publieksfilosofie van de Erasmus School of Philosophy (van 2015-2017 Denker des Vaderlands). Zij gaat in op de begrippen equity en equality, en de opgave op het gebied van gelijkheid in de zorg. Dr. Arwen Pieterse (LUMC) geeft verdieping aan deze thema’s door te bespreken in hoeverre het toepassen van samen beslissen als theorie de potentie heeft om de ongelijkheid te verkleinen in de praktijk. Vervolgens leert de School voor Samen Beslissen u de essentie van samen beslissen in gebarentaal. Daarna zullen een arts en een patiënt met elkaar in gesprek trachten de vragen te beantwoorden, ‘Wat is gelijk(waardig)heid? En hoe (moeilijk) is dat in de spreekkamer te realiseren?’ Tot slot gaat prof.dr. Dirk Ubbink met u in dialoog over hoe samen beslissen de hefboom kan worden voor het verwezenlijken van gelijkheid in de zorg.

Programma
11:45 - 12:30Inloop met lunch 
12:30 - 12:40Opening symposiumDagvoorzitter prof.dr. Carina Hilders (hoogleraar Medisch Management en Leiderschap, ESHPM)
12:40 - 13:10Interview

Equity & Equality, wat is gelijk(waardig)heid in de zorg?
Prof.dr. Marli Huijer (emeritus-hoogleraar Publieksfilosofie, Erasmus School of Philosophy)

13:10 - 13:40Presentatie

Hoe kan Samen beslissen gelijkwaardigheid in de zorg vergroten?

Dr. Arwen Pieterse (associate professor, Medical Decision Making, Leiden University Medical Center)
13:40 - 13:45Intermezzo

Samen beslissen in gebarentaal
School voor Samen Beslissen

13:45 - 14:15InterviewSamen beslissen & gelijkwaardigheid in de praktijk: een ontmoeting
Lisanne de Groot (ervaringsdeskundige) & dr. Annemiek Doeksen (Oncologisch Chirurg, St. Antonius Ziekenhuis)
14:15 - 14:40Presentatie

Op weg naar gelijk(waardig)heid in de zorg; wat staat ons te doen?
Prof.dr. Dirk Ubbink (hoogleraar Evidence-based Medicine and Shared Decision-Making, Amsterdam UMC)

14:40Afsluiting symposiumDagvoorzitter prof.dr. Carina Hilders
15:30Promotie Haske van Veenendaal 

Promotie Haske van Veenendaal

Aansluitend aan het symposium vindt de promotie van Haske van Veenendaal plaats. Hierbij zal hij zijn proefschrift, ‘Towards Equity and Equality in Healthcare; Accelerating the implementation of shared decision-making in routine (oncology) practice’, verdedigen. De promotie is publiek toegankelijk en begint om 15:30 uur in de Senaatszaal (Erasmus Building). Het promotieonderzoek vond plaats aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

Over Haske van Veenendaal

Haske studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. In zijn professionele carrière ontwikkelde hij zich tot expert op het gebied van samen beslissen (SDM) en kwaliteit van zorg. Hij werkte daarna als beleidsmaker adviseur en trainer voor verschillende organisaties waaronder patiëntenorganisaties, het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, diverse (beroepsorganisaties van) zorgorganisaties en opleidingsinstituten. Hij was een van de oprichters van het Platform Gedeelde besluitvorming en de School voor Samen Beslissen.

Sinds 2015 is Haske zelfstandig ondernemer, promovendus aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), implementatiespecialist Zorgonderzoek Nederland (ZonMw) en trainer voor onder meer de Academie Medisch Specialisten en de Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Hij is redactielid van het internettijdschrift Qruxx/Kwaliteit van zorg en toezichthouder bij Mytylschool St Gabriël. De kennis en ervaring die hij in de praktijk en het onderzoek heeft opgedaan, wil hij de komende jaren benutten om met de inzet van samen beslissen de gelijkheid in de zorg te vergroten.

Meer informatie

Dit symposium is tot stand gekomen met sponsoring van het Reinier de Graaf Gasthuis.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen