!! WORDT VERPLAATST !! Promotie E.K.M. (Elke) Tjeertes

Promotor

Prof.dr. R.J. Stolker

Co-promotor

Dr. S.E. Hoeks

Co-promotor

Dr. A.G.M. Hoofwijk

Datum
vrijdag 20 mrt 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 20 maart 2020 verdedigt E.K.M. Tjeertes haar proefschrift, getiteld: ‘Outliers Matter’.

Het doel van dit proefschrift is om de uitkomst na niet cardiale chirurgie te evalueren en daarmee "outliers" of ook wel "uitschieters" te identificeren, dat wil zeggen, patiënten met risicofactoren naast de conventionele risicofactoren. Outliers  (i.e. patiënten met obesitas, ondergewicht, ouderen, kwetsbare ouderen, patiënten die complicaties doormaken, of patiënten met een lage sociale economische status worden vergeleken met de "normale" populatie. Er  werden de resultaten van studies gepresenteerd waarin we de uitkomst na niet-cardiale chirurgie hebben onderzocht. Daarmee hebben wij hoog-risico patiënten (in dit proefschrift aangeduid als “outliers”), hoogrisico procedures en gedragsrisico’s kunnen identificeren. Hoewel niet elk denkbare “outlier” in de studies van dit proefschrift werd onderzocht, is door ons aangetoond dat patiënten met extreem hoge of lage BMI-waardes, ouderen en kwetsbare patiënten en sociaaleconomisch achtergestelden een verhoogd risico hebben op postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Het is belangrijk te realiseren dat niet alleen de comorbiditeit van de patiënt en demografie verantwoordelijk zijn voor deze risico’s, maar ook de risico’s verbonden aan de ingreep zelf en eventueel doorgemaakte postoperatieve complicaties. Vanuit dit gezichtspunt zullen we, wanneer “outliers” zich presenteren voor chirurgie, samen met deze patiënt, de potentiele gezondheidswinst van een operatie nog uitgebreider tegen de mogelijke risico’s moeten afwegen.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen