!! WORDT VERPLAATST !! Promotie W.M. (Willemijn) van Eldik

Op donderdag 2 april 2020 verdedigt W.M. van Eldik haar proefschrift, getiteld: ‘Happy Parents, Happy Kids? A Longitudinal Study on the Interparental Relationship, Child Development, and Parental Functioning’.
Promotor
Prof.dr. P.J. Prinzie
Promotor
Prof.dr. L.R. Arends
Co-promotor
Dr. A.D. de Haan
Begindatum

donderdag 2 apr 2020, 11:30

Einddatum

donderdag 2 apr 2020, 13:00

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op donderdag 2 april 2020 verdedigt W.M. van Eldik haar proefschrift, getiteld: ‘Happy Parents, Happy Kids? A Longitudinal Study on the Interparental Relationship, Child Development, and Parental Functioning’.

Familie onderzoekers benadrukken al lange tijd het belang van de romantische relatie tussen ouders – de ouderlijke partnerrelatie – voor het opgroeien van kinderen. Wanneer er een probleem of ontevredenheid in deze relatie is, worden kinderen hier iedere dag mee geconfronteerd (e.g., Cox & Paley, 1997; Davies & Cummings, 2016). Eerder onderzoek toont ook een vrij consistente een associatie tussen de ouderlijke partnerrelatie en het probleemgedrag van kinderen (e.g., Harold & Sellers, 2018). Maar hoe en waarom hangen de ouderlijke partnerrelatie en het functioneren van kinderen precies met elkaar samen? Dit hebben we in deze dissertatie onderzocht aan de hand van vijf onderzoeksvragen. Allereerst is het belangrijk om duidelijk te weten wat we bedoelen met “de ouderlijke partnerrelatie’. In de literatuur wordt er een grote variëteit aan termen gebruikt om dit concept te duiden. Daarom was onze eerste onderzoeksvraag was: welke aspecten kunnen er onderscheiden worden in de ouderlijke partnerrelatie? Dit leidde naar onze tweede onderzoeksvraag: zijn sommige aspecten van de ouderlijke partnerrelatie belangrijker voor het functioneren van kinderen? En, zijn deze aspecten van de ouderlijke partnerrelatie en het probleemgedrag van kinderen wederzijds gerelateerd over de tijd? Ten derde hebben we twee factoren onderzocht die de associatie tussen de ouderlijke partnerrelatie en het probleemgedrag van kinderen konden verklaren: de mate waarin ouders zich competent voelen in hun ouderlijke rol en het gevoel van veiligheid van kinderen in de ouderlijke partnerrelatie. De vierde onderzoeksvraag ging in op individuele verschillen: zijn sommige kinderen meer vatbaar voor de aspecten van de ouderlijke partnerrelatie, op basis van hun sekse, leeftijd of persoonlijkheidstrekken? Tot slot hebben we ons gericht op voorspellers van opvoedgedrag en onderzocht of de kwaliteit van de ouderlijke partnerrelatie een mechanisme vormt via welke kenmerken van moeders en vaders gerelateerd zijn aan hun eigen en partners’ opvoedgedrag.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.