Duurzaamheidsverslaggeving | Masterclass

Vrouwelijke professional lacht in de camera tijdens de Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving

De maatregelen van de Europese Green Deal raken alle sectoren van de economie. Bestuurders, Toezichthouders, Accountants, Controllers en andere finance professionals krijgen hier in de dagelijkse praktijk allemaal mee te maken. Met ingang van het jaarverslag 2024 dienen grote Organisaties van Openbaar Belang in hun bestuursverslag namelijk te voldoen aan ingrijpende nieuwe regels met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving (ESG). Andere grote ondernemingen volgen in 2025. Ook het MKB als toeleverancier van het grootbedrijf wordt door de nieuwe regels geraakt. 

Twee professionals geven elkaar een high five

Waarom deze Masterclass?

In het kader van de Europese Green Deal is in april 2021 de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gepubliceerd. Op basis daarvan zijn recentelijk de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) gepubliceerd, een uitgebreide set van nieuwe verslaggevingsregels. Duurzaamheid is hierbij een breed begrip en omvat niet alleen beleid, risico’s en prestaties inzake klimaat en milieu, maar ook die inzake werknemers, consumenten en omwonenden, en daarnaast de bestuurlijke inrichting rondom duurzaamheid. Het gaat om ESG, Environment, Social en Governance. Na het volgen van de Masterclass Duurzaamheidsverslaglegging hebben de deelnemers:

 • Een compleet overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving inzake duurzaamheidsverslaggeving
 • Nieuwe inzichten in de gevolgen van de nieuwe duurzaamheidsregels voor de eigen praktijk
 • Handvatten om duurzaamheid te integreren in het ondernemingsbeleid
 • Inzicht in de werkzaamheden die de accountant verricht bij de beoordeling of controle van het duurzaamheidsverslag

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
De kosten voor het bijwonen van de Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving zijn € 850,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief koffie, thee, lunch en borrel na afloop.

Locatie 
De Masterclass wordt bij voorkeur gegeven op locaties in of nabij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein. 

Groepsgrootte
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 25. Daardoor is er voldoende ruimte voor vragen en voor discussie.

De nieuwe regels gelden voor grote ondernemingen, maar zijn ook relevant voor het MKB. Grote ondernemingen dienen namelijk te rapporteren over de gehele waardeketen; daardoor leiden de verslaggevingseisen tot een uitvraag van relevante informatie bij leveranciers en afnemers. Ook de verplichte verklaring (assurance) van de accountant bij de verstrekte duurzaamheidsinformatie is nieuw. De nieuwe European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn revolutionair en hebben gevolgen voor het strategisch beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheidsverslaggeving staat niet op zichzelf. De noodzaak om verantwoording af te leggen zal invloed hebben op het beleid van de onderneming:

 • wat zijn, in afstemming met de stakeholders, de materiële duurzaamheidstopics
 • welke aanpassingen in het beleid zijn noodzakelijk, wat zijn de doelstellingen op korte en lange termijn
 • met welke ketenpartners kan de onderneming nog wel door en met welke niet meer?

De Masterclass bestaat uit de volgende 4 modules: 

 1. Langetermijnwaardecreatie, te verzorgen door prof. dr. Karen Maas.
 2. Duurzaamheidsverslaggeving, te verzorgen door prof. dr. Martin Hoogendoorn RA.
 3. Assurance bij het Duurzaamheidsverslag, te verzorgen door prof. dr. Auke de Bos RA en drs. Roy Linthorst EMA RA.
 4. Ervaringen met Duurzaamheidsverslaggeving in de praktijk, te verzorgen door drs. Michiel Gilsing

Docenten en (gast)sprekers

Prof. dr. Karen Maas is hoogleraar aan de Open Universiteit en Academic Director van het Impact Center Erasmus (ICE). Zij gaat in op doel en impact van lange termijn waardecreatie.

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behandelt de regels inzake duurzaamheidsverslaggeving.

Prof. dr. Auke de Bos RA  is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurder bij EY, en bespreekt welke rol assurance speelt bij het duurzaamheidsverslag.

Drs. Roy Linthorst EMA RA is partner Sustainability assurance bij EY, en zal bespreken welke rol assurance speelt bij het duurzaamheidsverslag.

Drs. Michiel Gilsing, CFO van Vopak, gaat in op de wijze waarop de CSRD in Vopak wordt geïmplementeerd en welke vraagstukken en dilemma's in de praktijk spelen.

Programmaleiding
De Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving is een samenwerking van de Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA)  en het Impact Centre Erasmus (ICE), beiden onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Program Director van deze Masterclass is Martin Hoogendoorn; de coördinatie is in handen van Elja de Jong en Linda Post.

De Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving. Er hebben reeds acht succesvolle edities van de Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving plaatsgevonden. De eerstvolgende editie van deze Masterclass zal plaatsvinden op17 juni 2024. Komt deze datum niet uit? Meld je dan aan voor de editie van 5 november 2024. Vanwege de grote belangstelling voor de eerdere edities is het raadzaam tijdig aan te melden. 

De ontvangst is om 09.00 uur. Om 09.30 uur starten we met het programma. We sluiten de dag af met een borrel vanaf 17.00 uur.

De Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving is vooral gericht op professionals die betrokken zijn bij het opmaken van, toezicht houden op, adviseren over of controleren van duurzaamheidsverslaggeving, en voor degenen die een algemene interesse hebben in de ontwikkelingen op dit gebied. Dit betreft met name bestuurders, toezichthouders, accountants, controllers en andere finance professionals.

Elke deelnemer ontvangt na afronding van de Masterclass Duurzaamheidsverslaglegging een certificaat van deelname vanuit Erasmus School of Accounting & Assurance, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Opleidingscoördinatiecentrum

Masterclass Duurzaamheidsverslaggeving

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 10 408 23 40
Adres: Burgemeester Oudlaan 50
Van der Goot Building - Kamer M5-21
3062 PA  Rotterdam

Meer lezen over Duurzaamheidsverslaggeving? Check onderstaande blogs!

Duurzaamheids-verslaglegging steeds vaker verplicht

Professional die een item op een interface aanvinkt

Vijf belangrijke inzichten over diversiteit

'Don't waste your talent' is er op het asfalt gespoten

Data volgens de menselijke maat

Foto van enen en nullen waarvan sommige een rood gekleurd hart vormen

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen