Bekijk het studieprogramma

Dubbele master Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht

De master Arbeidsrecht in Rotterdam staat bekend vanwege onderwijs op zeer hoog niveau, een nauwe samenwerking met de juridische praktijk en de hechte groep van maximaal 30 studenten waarmee jij de master doorloopt. De master trekt studenten uit heel Nederland aan waardoor de groep divers is. Vanaf de eerste dag ga je als groep samen de uitdaging aan: jullie leren veel van elkaar, van onze associates en natuurlijk van onze gespecialiseerde docenten.

In september start de master met het vak Onderzoekspracticum arbeid & onderneming, waarin alle belangrijke arbeidsrechtelijke leerstukken de revue passeren en een stevig fundament wordt gelegd voor het vervolg van de master. Na de specialistische vakken Ontslagrecht, Socialezekerheidsrecht en Europees en internationaal arbeidsrecht ben jij opgeleid om als arbeidsjurist op het hoogste niveau aan de slag te gaan. Niet alleen omdat je dan over uitstekende arbeidsrechtelijke kennis beschikt, maar ook omdat jij in het masterjaar getraind bent op het gebied van pleiten, presenteren, samenwerken en het opstellen en analyseren van juridische (proces)stukken. Een modern jurist dient over deze vaardigheden te beschikken en daarom zijn deze in ons onderwijs verweven.

Daarnaast zoeken wij bijna wekelijks onze praktijkpartners op (advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, ministeries, etc.). Op locatie werk je samen met je medestudenten en specialisten uit het werkveld aan uitdagende casussen of krijg je een praktijkcollege. De praktijkcolleges ‘op locatie’ worden veelal afgesloten met een borrel, zodat ook voldoende gelegenheid bestaat met de mensen uit het beroepenveld in gesprek te gaan en nadere contacten te leggen. Nadat je de vier vakken hebt doorlopen schrijf je een arbeidsrechtelijke scriptie onder begeleiding van onze docenten. Het sluitstuk van de master is een in het onderwijs geïntegreerde stage bij één van onze partners waar je alles wat je het afgelopen jaar hebt geleerd in de praktijk brengt. 

Ondernemingsrecht

Het onderwijs binnen de masteropleiding wordt verzorgd door hoogleraren en universitair (hoofd)docenten die allen toonaangevend zijn op hun vakgebied. Velen vervullen een rol in de (rechts)praktijk (o.m. als advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, als lid van de raad van bestuur binnen een multinational, als plv. raadsheer, etc.). Het geluid vanuit de praktijk wordt in het onderwijs ingebracht door bovendien regelmatig praktijkcolleges te laten verzorgen door praktijkjuristen.

In de vakken van de masteropleiding is een actieve rol voor studenten weggelegd. Een actieve deelname van studenten wordt gestimuleerd door het intensief werken aan opdrachten, papers en presentaties.

Door de indeling in werkgroepen van maximaal 25 studenten in het eerste blok van het studiejaar, ontstaan snel goede onderlinge contacten, waaraan ook bijeenkomsten in een ontspannen sfeer, zoals de traditionele gezamenlijke lunch ter afsluiting van het eerste blok en de nieuwjaarsbijeenkomst bijdragen.

Opbouw van de Dubbele master

Het eerste jaar wordt het programma van de master Arbeidsrecht volledig doorlopen en afgerond. Vervolgens volg je de master Ondernemingsrecht in een verkort traject. Zo geldt in blok 3 voor het vak Fusies, reorganisaties en insolventie een deelvrijstelling voor het onderdeel ‘reorganisatie’ en wordt de scriptie in een verkort scriptietraject in de blokken 3 en 4 geschreven. Dat betekent dat de Dubbele master in Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht na het tentamen van het vak “De beursvennootschap in het financieel toezicht recht” begin juni kan worden afgerond.

Jaar 1: Arbeidsrecht

Vaknaam

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5a

Blok 5b

Onderzoekspracticum Arbeid & Onderneming

15 EC

 

 

 

 

 

Ontslagrecht

 

10 EC

 

 

 

 

Socialezekerheidsrecht

 

 

10 EC

 

 

 

Europees en Internationaal Arbeidsrecht

 

 

 

10 EC

 

 

Scriptie master Arbeidsrecht

 

 

 

 

10 EC

 

Stage/practicum arbeidsrecht

 

 

 

 

 

5 EC

Jaar 2: Ondernemingsrecht

Vaknaam

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht

15 EC

 

 

 

 

Corporate Governance en Corporate Litigation

 

10 EC

 

 

 

Fusies, reorganisatie en insolventie*

*Voor dit vak geldt een deelvrijstelling van het onderdeel 'reorganisatie'

 

 

10 EC

 

 

Gebonden keuzevak

Keuze uit een van de volgende gebonden keuzevakken

  • RB91 Zekerheden en insolventie
  • RB28 Internationaal Privaatrecht voor Ondernemingsrecht
  • -RB18 Externe verslaggeving en accountancy in juridisch perspectief
  • RM 73 EU Competition Law

 

 

 

5 EC

 

Vrij keuzevak**
** Voor dit keuzevak geldt een vrijstellingsregeling

 

 

 

5 EC

 

Scriptie master Ondernemingsrecht

 

 

 

10 EC

 

De beursvennootschap in het financieel toezichtsrecht

 

 

 

 

5 EC

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen