Carrièremogelijkheden

Recht van de Gezondheidszorg

De master Recht van de Gezondheidszorg leidt gezondheidsjuristen op, die goed thuis zijn in voor de gezondheidszorg relevante onderdelen van het privaat-, bestuurs- en strafrecht en het internationale recht. Zij zijn eveneens bekwaam in het beoordelen en transparant oplossen van moreel geladen zorgvraagstukken. Deze vaardigheid is met name van belang in de professionele aanpak van controversiële zorgthema’s, die (nog) niet vallen binnen het bereik van (bestaande) wet- en regelgeving.

De afgelopen jaren is in de praktijk gebleken dat onze alumni met hun ‘Rotterdamse competenties’ snel hun weg vinden naar o.a. togaberoepen (advocatuur en rechterlijke macht) en diverse functies in de zorgsector (bijvoorbeeld zorginstellingen, zorgverzekeraars en toezichthouders), bij de overheid (bijv. ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Openbaar Ministerie) en in consultancy-organisaties.

De master blijkt daarnaast aantrekkelijk voor zorgprofessionals (bijv. basisartsen, specialisten, beleidsmedewerkers en zorgmanagers) die hun carrière een boost willen geven. Zorgverleners kwalificeren zich daarmee voor bijv. managementfuncties. Ervaren zorgmanagers komen met deze master sneller in aanmerking voor een benoeming als (eind)verantwoordelijk bestuurder of toezichthouder.

De master Recht van de Gezondheidszorg is een verrijking voor iedereen, die regelmatig persoonlijk of professioneel te maken heeft met (het functioneren van) de gezondheidszorg.   

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen