‘2015 wordt uitdagend en productief jaar’

Een productief, maar uitdagend jaar. Zo keek collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr vooruit in haar speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, op maandag 5 januari 2015. Ze blikte ook tevreden terug op het afgelopen jaar, waarin onder andere het honderdjarig bestaan werd afgesloten. ​

In haar toespraak keek Van der Meer Mohr terug op een heel goed 2014, met onder andere de viering en afsluiting van het honderdjarig bestaan. De 21 studenten van het Student Centennial Network ontvingen van haar een certificaat als dank voor hun vrijwillige inzet.

Daarnaast is de Erasmus Universiteit goed op weg op de prestatieafspraken met de overheid te halen, aldus Van der Meer Mohr. Ook de samenwerking met Universiteit Leiden en TU Delft werpt zijn vruchten af, onder andere met gezamenlijke masteropleidingen en honours classes. Onlangs werd een mooi succes geboekt: zowel Medical Delta als het LDE Center for Sustainability krijgen vanuit Europa de financiën om een ‘Knowledge en Innovation Center’ te ontwikkelen. Tenslotte lanceerden de EUR, de gemeente, Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdam Partners vorige maand de gezamenlijke pay-off ‘Make it Happen’.

Resultaat

Van der Meer Mohr zei er vertrouwen in te hebben dat 2015 weer een goed jaar wordt voor de Erasmus Universiteit. Het gaat er volgens haar nu om de positieve energie vast te houden. Gemaakte plannen beginnen resultaat op te leveren. Zo zijn er diverse strategische programma’s gestart, onder andere rond internationalisering. Ook wees Van der Meer Mohr op de voortgang van de campusvernieuwing.

Daarnaast start dit jaar het nieuwe University Support Center dat topondersteuning gaat bieden aan studenten en medewerkers. Het gaat erom de Erasmus Universiteit financieel gezond en verantwoord te besturen, aldus Van der Meer Mohr. “Onze prominente onderwijsprogramma’s en onderzoeksgebieden moeten stevig en duurzaam onderdeel blijven van het profiel van de Erasmus Universiteit.”

Wijsbegeerte
Over de komende reorganisatie bij de Faculteit der Wijsbegeerte zei Van der Meer Mohr dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden, maar dat er nog niets definitief is besloten over de toekomst van de faculteit. Decaan Jack Vromen werkt, met volle ondersteuning van het College van Bestuur, aan een duurzame toekomst voor Wijsbegeerte. Het belang van filosofie voor de Erasmus Universiteit staat volgens haar als een paal boven water. “Om financieel solide te worden zullen er keuzes gemaakt moeten worden over focusgebieden en de manier waarop dit organisatorisch doorwerkt. Ik heb het volste vertrouwen in de uitkomst van het debat.”

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen