21st century soft skills - het verhaal van LifeVersity

Lees meer over wat LifeVersity biedt, hoe het begon en wat de toekomst is
Alexander Santos Lima

In januari 2019 had Matt Hrusc, destijds student aan de EUR, een idee - hij wilde studenten toegang geven tot soft skills die vaak ontbreken in de traditionele leeromgeving. Sindsdien heeft hij een pilot opgezet voor public speaking. Hiervoor kreeg hij steun van de Community for Learning & Innovation (CLI), en meer specifiek 'Students for Students' (S4S). Later is deze pilot uitgegroeid tot wat nu bekend staat als LifeVersity. In dit interview bespreekt Matt het ontstaan van LifeVersity, de toekomst en advies voor andere studenten die geïnteresseerd zijn in het starten van hun eigen initiatief op de campus.

Het begin van LifeVersity

Terugkijkend naar januari 2019: Matt had een idee dat hij wilde uitvoeren. Hij wilde cursussen 'public speaking' aanbieden voor studenten zoals hij. Net als hij wilden veel studenten waarmee Matt sprak hun vaardigheden ontwikkelen, met name hun soft skills, ook buiten de traditionele leeromgeving.

Entrance of the Erasmus Education Lab & Studio
CLI - Alexander Santos Lima

Hij begon met deze pilot omdat hij vond dat het een nuttige levensvaardigheid was waar studenten aan de EUR geen toegang toe hadden. En dus benaderde hij Students for Students (S4S), de studententak van de CLI, die zich richt op het ondersteunen van studenteninitiatieven op de campus. "Vanaf de pilot met public speaking in januari hebben we met hulp van S4S nog vier cursussen aan de pilot toegevoegd. En in oktober hadden we twee keer zoveel aanmeldingen als beschikbare plekken", vertelt Matt. Vanuit deze pilot werd LifeVersity begin 2020 officieel opgericht. "De steun van de CLI, en meer specifiek van S4S, was essentieel om LifeVersity verder te krijgen dan alleen de pilotfase - om studentassistenten aan te nemen, toegang te krijgen tot meer trainers en mij in staat te stellen om als projectmanager voor LifeVersity te werken", legt Matt uit.

Wat LifeVersity doet

Hieruit heeft LifeVersity zich ontwikkeld tot een aanbieder van meer dan twintig cursussen, van onderwerpen als productiviteit en timemanagement, tot onderhandelen en leiderschap. Hierbij is de Public Speaking Academy nog steeds hun favoriet. "We richten onze cursussen op distributief leren, wat betekent dat we ze drie tot zes weken geven zodat mensen deze vaardigheden kunnen oefenen en gewoonten kunnen opbouwen, zodat ze er niet alleen maar een paar dagen mee bezig zijn en ze dan weer achterlaten", legt Matt uit. Binnen de LifeVersity-cursussen passen ze ook de 80/20-regel toe: tachtig procent van de lessen is gebaseerd op activiteiten en slechts twintig procent op theorie. Matt zegt dat dit cruciaal is voor iets als soft skills, omdat ze meestal overweldigd worden door theoretische concepten uit hun studie. Ook helpt dit om studenten betrokken te houden.

Geleerde lessen 

Nu hij aan het begin staat van het vijfde jaar van LifeVersity, deelt Matt enkele van de belangrijkste lessen die hij heeft geleerd van zijn betrokkenheid bij dit initiatief. "Ten eerste is het heel belangrijk om een gedeelde visie te creëren met het team waarmee je samenwerkt, en niet slechts één persoon te volgen. Je wilt samenwerken met mensen die net zo gepassioneerd zijn over het project als jij en die intrinsiek gemotiveerd zijn om het door te zetten", aldus Matt. Ten tweede benadrukte hij ook het belang van feedback. Na elke LifeVersity-cursus worden studenten namelijk gevraagd om hun feedback te delen. "Als de feedback over het algemeen evenwichtig is, betekent dit waarschijnlijk dat de cursus het goed doet. Als de feedback eenzijdig is, betekent dit dat de cursus misschien moet worden verbeterd", legt Matt uit. Een andere les die Matt heeft geleerd is dat als je gepassioneerd bent over een onderwerp, het makkelijk is om het uit te leggen en er uren over door te praten. Daarom wil hij dat de trainers van de LifeVersity workshops ook de rol van 'facilitator of experience' op zich nemen. Op die manier kunnnen ze de studenten ontdekkingen laten doen en net zo enthousiast worden als de trainer over de onderwerpen waar ze aan werken.

"Het is heel belangrijk om een gedeelde visie te creëren met het team waarmee je samenwerkt, en niet slechts één persoon te volgen."

Advies voor andere studenten met vernieuwende ideeën

Terugkijkend op zijn ervaringen heeft Matt wat advies voor andere studenten die misschien overwegen om een eigen initiatief op de campus te starten. "Ten eerste, voordat je iets doet, zou ik een tiental studenten vragen (heel belangrijk, niet je vrienden!), wat ze vinden van het idee dat je hebt. Het testen van je aannames is cruciaal en je wilt weten of mensen geïnteresseerd zouden zijn in je idee", zegt Matt. Hierna raadt Matt aan om contact op te nemen met S4S, omdat zij je door het hele proces heen kunnen helpen - van het formuleren van je idee tot het van de grond krijgen ervan en het geven van de relevante hulp om je idee werkelijkheid te laten worden.

Alexander Santos Lima

Wat de toekomst brengt voor LifeVersity

Tot nu toe bleef LifeVersity een CLI-project en een initiatief dat werd ondersteund door S4S. Maar vanaf januari 2024 wordt LifeVersity een academische start-up die opereert onder de Erasmus Business & Research Support (ERBS). Het doel van deze organisatorische verandering is om LifeVersity-cursussen niet alleen te kunnen aanbieden aan EUR-studenten, maar aan iedereen die deze vaardigheden wil ontwikkelen. "We willen een sociale onderneming worden, wat betekent dat we een bepaald percentage van onze winst willen gebruiken om gratis trainingen te geven aan mensen die deze vaardigheden nodig hebben, maar er anders geen toegang toe zouden hebben. We geloven dat dit bedrijfsmodel zal helpen om de toegang tot deze cruciale vaardigheden te democratiseren", legt Matt uit.

Zelfs met deze organisatorische verschuiving zal het aanbod van LifeVersity en de toegang die EUR-studenten daartoe hebben niet veranderen, dus daar hoef je niet bang voor te zijn! LifeVersity voegt voortdurend nieuwe cursussen toe en houdt rekening met de feedback van studenten. Je kunt al hun cursussen bekijken en je hier inschrijven!

Meer informatie

Als je als student een idee of initiatief hebt dat je graag wilt uitvoeren, neem dan contact op met S4S!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen