Aandacht seksuele straatintimidatie blijft noodzakelijk

Illustratie: Karin ter Laak

Nog altijd heeft 47% van de Rotterdamse vrouwen te maken met seksuele intimidatie op straat, blijkt uit het rapport ‘Seksuele Straatintimidatie in Rotterdam 2016-2020’ van Tamar Fischer, universitair hoofddocent Criminologie, en Gabry Vanderveen, universitair docent Criminologie, van Erasmus School of Law. Intensieve trainingen voor handhavers hebben geleid tot positieve veranderingen, maar veel vrouwen zijn toch in de avond liever niet op straat of kleden zich dan bewust anders.

Het rapport laat zien dat het intimiderend gedrag nagenoeg gelijk is ten opzichte van eerder onderzoek uit 2016. Wel is er veel veranderd in de bewustwording rond seksuele straatintimidatie. De maatschappij keurt dit duidelijk af. Ook wordt een positieve verandering gezien in de houding van professionals in de handhaving en beveiligers in de particuliere sector.

Preventie

Het rapport pleit voor meer aandacht voor preventie. Jongerenwerkers geven aan dat jongeren vooral hun gedrag aanpassen als ze zich bewust worden van hoe de vrouwen seksuele straatintimidatie ervaren. Bespreekbaar maken dat seksuele intimidatie zeer intimiderend is voor meisjes en vrouwen, zou duidelijker terug moeten komen in de opvoeding en een grotere rol moeten krijgen in onderwijs en voorlichting, aldus de onderzoekers.

Bekendheid campagne

De publiekscampagne ‘Pikpraat van de straat’ (uit 2017-2018) is door een derde van de respondenten opgemerkt., Vrouwen geven aan dat zij het als een grote steun en positieve ontwikkeling zagen maar dat dit niet direct heeft bijgedragen aan de meldingsbereidheid. De StopApp is in beperkte mate door de respondenten opgemerkt. Vrouwen willen meer zicht hebben op het effect van meldingen, om in de app meer ‘bruikbaar handelingsperspectief’ te zien.

De gemeente wil vrouwen aanmoedigen om seksuele straatintimidatie te melden. Om de meldingsbereidheid te vergroten, gaat de gemeente toelichten wat een melding via de StopApp oplevert. De gemeente wil ook succesverhalen over eerdere meldingen delen.

Wethouder Bert Wijbenga: “Seksuele straatintimidatie moet echt nog beter op de kaart komen en het moet ook gewoon strafbaar zijn. In Rotterdam zetten we al jaren stevig in op normstelling, preventie en de aanpak ervan. We zijn in Den Haag bezig om dit wettelijk vast te leggen. Dat zou ons ook helpen in de handhaving. Iedereen moet zich veilig voelen in Rotterdam, ook ’s avonds en in de nacht.”

In de media

RTV Rijnmond 23 okt 2021 

Downloaden rapport

Seksuele Straatintimidatie in Rotterdam 2016-2020. Ervaringen, Aanpak en Ontwikkelingen
Tamar Fischer en Gabry Vanderveen, mmv Dominique De Hon, Ivana Mazurel & Lotte Servaas,
Sectie Criminologie, Erasmus School of Law, EUR, april 2021 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Veiligheid van de
gemeente Rotterdam in samenwerking met de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Persbericht overgenomen van gemeente Rotterdam

Onderzoeker
dr. Tamar Fischer
Onderzoeker
dr. Gabry Vanderveen
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen