Acht Veni-beurzen voor onderzoekers Erasmus Universiteit Rotterdam

Acht veelbelovende jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-beurs van maximaal 250.000 euro toegekend gekregen. Met een Veni-financiering van NWO kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder uitwerken. Het Erasmus MC haalde zes Veni’s binnen, op campus Woudestein gaan ze naar pas gepromoveerden van Erasmus School of Health Policy & Management en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Met een Veni-financiering van NWO kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder uitwerken. Het Erasmus MC haalde vijf Veni’s binnen, op campus Woudestein gaan ze naar pas gepromoveerden van Erasmus School of Health Policy & Management en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De wetenschappers gaan onderzoek doen naar uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld autisme, schildklierpatiënten, decentralisatie van zorg en menselijk gedrag in logistiek.

Rotterdamse laureaten

Dr. Hieab Adams, Erasmus MC - Epidemiology
Hersen-genen in 3D
Neurodegeneratieve aandoeningen hebben een ingewikkelde genetische oorzaak die nog niet goed wordt begrepen. Adams zal eerst gedetailleerd bepalen wat effecten van deze aandoeningen op de hersenen. Vervolgens wordt dit gecombineerd met 3D informatie over de genen, om zo ons genetische begrip van deze aandoeningen te verbeteren.

Dr. Inge de Kok, Erasmus MC - Maatschappelijke Gezondheidszorg
Hoe krijgen we grip op dementie?
Kennis omtrent dementie neemt toe, echter, de beste aanpak om dementie te bestrijden is nog onbekend. Een innovatief microsimulatie model wordt ontwikkeld waarin bestaande kennis wordt geïntegreerd. Dit zal leiden tot verbeterd inzicht in de ziekteontwikkeling en invloeden van interventies en identificeert interventies die dementie het best kunnen bestrijden.

Dr. Lieke Kros, Erasmus MC – Neurowetenschappen
De wisselwerking van hersengebieden in autisme
Autisme is een veelvoorkomende neurologische ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door sociale problemen en repetitief gedrag. Verstoringen in cerebellaire ontwikkeling of werking kunnen autisme veroorzaken. Kros onderzoekt hoe het cerebellum andere essentiële gebieden beïnvloedt om beter te begrijpen hoe deze wisselwerking bijdraagt aan autisme en hopelijk nieuwe behandelingsmogelijkheden te helpen identificeren.

Dr. Marco Medici, Erasmus MC Interne Geneeskunde
Gepersonaliseerde zorg voor schildklier patiënten
Wereldwijd hebben miljoenen patiënten met een schildklierziekte invaliderende restklachten en een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit, omdat voor de individuele patiënt momenteel onvoorspelbaar is wat diens optimale schildklierwaarden zouden moeten zijn. Het doel van het project van Medici is deze te voorspellen, leidend tot gepersonaliseerde zorg voor patiënten met schildklierziekten.

Dr. ir. Esther Warnert, Erasmus MC – Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Zuurstofhuishouding van het brein
Een gebrek aan zuurstof in de hersenen komt voor bij verschillende ziektebeelden, zoals bij hersentumoren of na een beroerte, en kan leiden tot ernstige schade. Om de zorg voor de individuele patiënt te verbeteren gaat Warnert (linken) MRI technieken ontwikkelen om de zuurstofhuishouding van het brein in kaart te brengen.

Dr. Joshua White, Erasmus MC – Neuroscience
Neurale organisatie van lopen
Lopen is een gecompliceerde taak en veel mensen met genetische aandoeningen zijn niet in staat om dit succesvol te volbrengen. White (linken) onderzoekt de neurale organisatie en activiteit in complexe bewegingen zoals lopen.

Dr. Lieke Oldenhof, Erasmus School of Health Policy & Management
Maatwerk of willekeur in zorg aan de keukentafel?
Ervaren burgers en professionals ‘maatwerk’ of ‘willekeur’ aan de keukentafel? Het project van Oldenhof onderzoekt hoe de decentralisatie van zorg wordt vertaald in keukentafelgesprekken over de noodzakelijkheid van publieke zorg. Inzichten dragen bij aan professionele ontwikkeling van wijkteams en een meer rechtvaardige toewijzing van zorg.

Dr. Jelle de Vries, Rotterdam School of Management, Erasmus University
Met handen gedragen: Menselijk gedrag in de moderne logistiek
Ondanks toenemende automatisering en robotisering spelen mensen een essentiële rol in de moderne logistiek. De invloed van menselijk gedrag wordt echter in onderzoek en de praktijk onderschat. Met realistische experimenten bestudeert De Vries (de impact van menselijk gedrag en robotisering op productiviteit, kwaliteit, en medewerkerstevredenheid in verschillende operationele omstandigheden.

Over de Veni

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. 

In totaal dienden in deze Veni-ronde 1115 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. In deze Veni-ronde investeert NWO in totaal 38.4 miljoen euro in vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit bericht, neem contact op met Marjolein Kooistra, Press Office, Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl, 010-4081216

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen