Advies Commissie Parameters overgenomen door Kabinet

De Commissie Parameters heeft haar rapport uitgebracht. Dit is vrijdag 21 maart 2014 overgenomen door het Kabinet. Deze door SZW ingestelde Commissie met daarin onder andere Onno Steenbeek, praktijkhoogleraar Risicobeheer van Pensioenfondsen van Erasmus School of Economics, heeft advies uitgebracht over de parameters die pensioenfondsen mogen gebruiken bij het bepalen van herstelpaden. Het effect van de nieuwe parameters is volgens de Commissie naar verwachting beperkt.

Tevens adviseert de Commissie om de verwachte renteontwikkeling in de herstelplansystematiek voortaan zowel voor de beleggingen als voor de verplichtingen te baseren op de huidige forward rentesystematiek. De Commissie beoogt daarmee de bestaande inconsistentie in de waarderingen van verplichtingen en bezittingen en de resulterende vertekening in de herstelpaden op te lossen. Ten slotte raadt de Commissie aan om een uniforme set met economische scenario’s voor de haalbaarheidstoets te baseren op het model zoals dat door Koijen, Nijman & Werker in 2010 is ontwikkeld.

Meer informatie

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van de Rijksoverheid, 21 maart 2014.