Afscheidscollege Leo van den Berg op vrijdag 29 november 2013

Op vrijdag 29 november 2013 zal professor Leo van den Berg in het openbaar zijn afscheidscollege geven met de titel ‘Formulating Theory by Looking at the Facts: het belang van voortdurende interactie tussen theorie en praktijk in een maatschappijwetenschap’. Het college zal een reflectie zijn op meer dan veertig jaar onderzoek en onderwijs in regionale en stedelijke economie en urban management.

Tijd en locatie

De afscheidsrede vindt plaats in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 16.00 uur.

Over de rede

Leo van den Berg geeft aan dat voor hem het principe 'formulating theory by looking at the facts' altijd leidend is geweest voor zijn onderzoeksactiviteiten in het kader van zijn leerstoel Regionale Economie en Stedelijke Ontwikkeling aan de Erasmus School of Economics. In deze benadering is steeds zoveel mogelijk geprobeerd de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) te laten interacteren met de maatschappij. Door deze werkwijze worden nieuwe trends in de stedelijke ontwikkeling vroegtijdig gesignaleerd, waardoor het mogelijk wordt de onderzoeksagenda voortdurend te actualiseren met innovatieve en maatschappelijk relevante onderzoeksthema’s.

Leo van den Berg laat zien tot welk onderzoek deze benadering heeft geleid. Vanaf 1988 heeft zijn onderzoek plaatsgevonden binnen het kader van het aan de EUR gelieerde European Institute for Comparative Urban Research (Euricur). Van den Berg is directeur van dit instituut. Uit de tientallen studies zijn tal van wetenschappelijke publicaties en promoties voortgekomen. Daarnaast resulteerden deze internationaal vergelijkende studies altijd in concrete beleidsaanbevelingen, geformuleerd vanuit de gedachte 'think global, act local'. Deze op de maatschappij georiënteerde benadering heeft ook geleid tot de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s, onder andere op het gebied van Urban Management.

Nu de verwachting is dat in 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in steden leeft, kan de noodzaak om te blijven investeren in kennisontwikkeling op het gebied van stedelijk management volgens hem nauwelijks worden overschat. Van den Berg sluit zijn rede af met de constatering dat de EUR daarbij een leidende rol moet blijven spelen, zeker nu in het beroemde Wired Magazine is gesteld dat 'urban policy is among the top 10 of hottest fields of scientific research for the years to come'.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer aan de Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, tel: 010-408 17 62 en mobiel: 06-53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen