Albert Wagelmans winnaar van de Paul Kleindorfer Award in Sustainability

Erasmus School of Economics

De Paul Kleindorfer Award in Sustainability is toegekend aan Albert Wagelmans, hoogleraar Management Science aan Erasmus School of Economics. Samen met co-auteurs dr. Harwin de Vries (RSM) en prof. dr. Joris van de Klundert (ESHPM) ontvangt Wagelmans de prijs voor hun gezamenlijke paper getiteld “The Roadside Healthcare Facility Location Problem A Managerial Network Design Challenge”.

Het artikel is in 2020 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Production and Operations Management (POM), een van de internationale P*-tijdschriften op het gebied van Operations Management.

Albert Wagelmans is verheugd met het nieuws: ‘De toekenning van de Paul Kleindorfer Award in Sustainability betekent dat ons artikel is geselecteerd als de beste paper gepubliceerd door de sectie Sustainable Operations en Disaster Management van POM Journal in de periode 2018-2021. Harwin, Joris en ik zijn allebei blij verrast en zeer vereerd.’

Hoe geef je Afrikaanse vrachtwagenchauffeurs goede toegang tot gezondheidszorg?

Afrikaanse vrachtwagenchauffeurs voldoende toegang geven tot gezondheidszorg is een effectieve manier om de last en de verspreiding van hiv en andere besmettelijke ziekten te verminderen. Daarom bouwt ngo North Star Alliance een netwerk van zorginstellingen langs belangrijke Afrikaanse vrachtwagenroutes. Het kiezen van de locaties van nieuwe faciliteiten levert nieuwe en complexe optimalisatieproblemen op. In hun paper getiteld “The Roadside Healthcare Facility Location Problem A Managerial Network Design Challenge” zoeken onderzoekers Wagelmans, De Vries en Van de Klundert naar een oplossing voor een algemeen ontwerpprobleem: het Roadside Health Care Facility location Problem (RHFLP). RFHLP houdt in dat locaties voor nieuwe voorzieningen worden geselecteerd en voor elk van deze voorzieningen wordt gekozen of zorg voor hiv, soa, tuberculose en/of malaria al dan niet wordt toegevoegd aan het standaard zorgpakket. Het doel combineert het maximaliseren van het patiëntenvolume van vrachtwagenchauffeurs bij deze faciliteiten en het maximaliseren van de mate waarin de vrachtwagenchauffeurs continu toegang hebben tot de benodigde zorgpakketten. De onderzoekers presenteren drie maatregelen voor continue toegang tot gezondheidsdiensten voor ‘mobiele patiënten’ en integreren deze maatregelen in een mixed-integer programmeringsformulering voor RHFLP. Naast het afleiden van verschillende theoretische resultaten, laten ze zien dat de huidige strategie van netwerkuitbreiding, die primair gericht is op patiëntvolumes, mogelijk moet worden heroverwogen: er kan aanzienlijke effectiviteitswinst worden behaald door een kleine reductie van patiëntvolumes toe te staan. Bovendien laten ze zien dat oplossingen vrij robuust zijn tegen onnauwkeurigheid van gegevens en dat netwerkplanning op lange termijn aanzienlijke voordelen kan opleveren, vooral in zogenoemde greenfield-situaties.

Over de Paul Kleindforfer Award in Sustainability

De Paul Kleindorfer Award in Sustainability werd oorspronkelijk ingesteld door de Production and Operations Management Society (POMS) om jonge wetenschappers te erkennen die zich onderscheiden met hun wetenschappelijke werk over vragen met betrekking tot duurzame bedrijfsvoering en de sociale en ecologische impact ervan. Recent is het veranderd in een prijs voor het beste artikel op hetzelfde onderzoeksgebied, waarvan Wagelmans en zijn co-auteurs de eerste ontvangers zijn.

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media en Public Relations Officer van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen