Arbeidstekort door vergrijzing

Arbeidstekort door vergrijzing

Door vergrijzing dreigt in de toekomst een groot arbeidstekort te ontstaan. Volgens Jan van Ours, hoogleraar toegepaste economie aan Erasmus School of Economics, heeft dat zeker ook positieve kanten. Daarnaast brengt technologische ontwikkeling veel onzekerheden met zich mee met betrekking tot de arbeidsmarkt. Op AD.nl geeft van Ours commentaar. 

'Dat zou mooi zijn', is de reactie van Van Ours op het voorspelde arbeidstekort. 'Bedrijven moeten dan creatief zijn om mensen binnen te halen, waardoor ook de lonen stijgen. Zijn er dan nog te weinig mensen, dan kunnen ze uit het buitenland worden gehaald.”

Tegelijkertijd wordt verwacht dat robotisering de arbeidsmarkt verandert. 'Door nieuwe uitvindingen ontstaat nieuwe bedrijvigheid', stelt Van Ours. 'Dat is heel onvoorspelbaar. Niemand kon dertig jaar geleden voorzien dat we nu met z’n allen zo veel naar schermpjes zaten te staren, terwijl dat voor veel nieuwe banen heeft gezorgd.' aldus van Ours.

 

Meer informatie

Klik hier voor het artikel op AD.nl, d.d. 11 oktober 2017.