Banken compliant met Code Banken II, maar kloof tussen bankier en consument blijft

Mr. dr. Annika Galle, prof. dr. Auke de Bos en mr. Marlène Jans verbonden aan het IvO Center for Financial Law & Governance  van Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit) hebben voor de derde maal een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Code Banken

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Monitoring Commissie Code Banken. Deze Monitoring Commissie heeft op 16 januari haar eindrapportage op basis van het verrichte onderzoek aan de bankensector aangeboden.

Het vertrouwen van consumenten in de bankensector blijft onverminderd laag, blijkt uit de meest recente Vertrouwensmonitor Banken. Op een schaal van 1 tot 5 is het vertrouwen in de bankensector een 2,8. Het wantrouwen jegens de sector blijkt ook uit gesprekken die de commissie voerde met stakeholders. Het vertrouwen van consumenten in hun eigen bank ligt met een 3,2 wel hoger. Tussen bank en consument lijkt een verwachtingskloof te bestaan. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat alle onderzochte banken in overeenstemming met de Code Banken opereren: op basis van de resultaten van het onderzoek naar de Code Banken concluderen de onderzoekers dat banken de toepassing van de Code Banken serieus nemen. De 34 banken die de commissie onder de loep liet nemen, leven de 31 principes bijna allemaal na. De naleving is 99%. De in het onderzoek met een enquêtes bevraagde bestuurders en commissarissen gaven ook aan tevreden te zijn over hun eigen prestaties en die van hun bank, ook op de minder meetbare principes. zoals gedrag en cultuur, maatschappelijke rol en zakelijke belangen, relatie met stakeholders en IT-infrastructuur.

Tegelijkertijd is er nog steeds ruimte voor verbetering. De Code Banken vormt nu onderdeel van het totaalpakket Toekomstgericht Bankieren waarmee een nieuw tijdperk start: van de banken wordt een andere aanpak gewenst en de Code Banken kent nu een focus op cultuur en gedrag. De aanbevelingen van de onderzoekers hebben ook betrekking op dit nieuwe tijdperk. Galle, De Bos en Jans bevelen het gezamenlijk werken aan vertrouwensherstel aan, geven aan dat het zaak is dat banken veranderingen zichtbaar maken en dat het essentieel is dat banken duidelijk en open communiceren. Individuele inspanningen van de banken blijven nodig om het vertrouwen van klanten in hun eigen bank te vergroten. Het is zaak dat banken onderkennen dat de samenleving nog niet positief tegenover de sector staat.