Bas Jacobs en Dinand Webbink pleiten voor een zuiver sociaal leenstelsel

Het hoger onderwijs blijft het best toegankelijk met een leenstelsel waarbij afgestudeerden hun schulden terugbetalen naar rato van inkomen. Dat zeggen Bas Jacobs en Dinand Webbink, beiden als hoogleraar economie verbonden aan Erasmus School of Economics, in een opiniebijdrage voor het Nederlands Dagblad (ND) op 13 februari 2013.

Minister Bussemaker bepleit de invoering van een onvoldragen leenstelsel ter vervanging van de beurzen in het hoger onderwijs. Een mix van een sociaal leenstelsel en een stelsel met vaste aflossingen.

Bas Jacobs en Dinand Webbink in De Volkskrant: 'wij betogen dat het voorstel van de minister verbeterd moet worden om de toegankelijkheid van het onderwijs volledig te borgen, negatieve instroomeffecten van hogere eigen bijdragen te minimaliseren, hogere onderwijsinvesteringen mogelijk te maken en de publieke kosten zo laag mogelijk te houden.'

De twee hoogleraren sommen een aantal nadelen op van het voorstel van Bussemaker. 'Deze nadelen worden vermeden bij een zuiver sociaal leenstelsel, met een lange terugbetaaltermijn, waarin alle afgestudeerden hun studieschulden terugbetalen naar rato van hun inkomen en waarin die terugbetalingen via de belastingdienst worden geïnd.'

Meer informatie

Klik hier voor het artikel.