Bas Jacobs: 'Macro-economische politiek voor een uitweg uit de crisis'

Bas Jacobs: 'Macro-economische politiek voor een uitweg uit

De Nederlandse overheid voert tot op heden geen coherente macro-economische politiek. Verkleining van het begrotingstekort is kostbare symptoombestrijding. De overheid verdiept de aanhoudende recessie, waardoor het begrotingstekort nauwelijks daalt en de economie stagneert. De belangrijkste beleidsprioriteit is balansherstel bij huishoudens, banken, bedrijven en pensioenfondsen. Het begrotingsbeleid kan daarbij niet restrictief zijn, anders wordt het balansherstel in de private sector onmogelijk gemaakt. Dit is de boodschap van Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, in Economisch Statistische Berichten, nummer 4669 – jaargang 98, d.d. 27 september 2013.

Jacobs neemt in dit artikel o.a. de overheidsfinanciën van 2014 onder de loep, blikt terug op het begrotingsakkoord en gaat in op de pogingen tot het terugdringen van het begrotingstekort in tijden van crisis door de Nederlandse overhead.

Meer informatie
  • Klik hier voor het artikel in Economisch Statistische Berichten, nummer 4669 – jaargang 98, d.d. 27 september 2013.