Bas Jacobs over bezuinigen in crisistijd

Bas Jacobs over bezuinigen in crisistijd

Een zeer invloedrijk onderzoek ‘Growth in a Time of Debt’ van de Amerikaanse economen Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff dat aantoonde dat er een correlatie bestaat tussen hoge staatsschuld en lage economische groei, blijkt grove fouten te bevatten. Is het belangrijkste argument om te bezuinigen in crisistijd daarmee onderuitgehaald? Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, geeft zijn reactie in de Volkskrant van donderdag 18 april 2013.

‘Het echte probleem van hun onderzoek is de causaliteit: is lage economische groei het gevolg van een hoge staatsschuld of is het andersom? Niemand die dat zeker weet’, aldus Jacobs. ‘Reinhart en Rogoff hebben het in hun wetenschappelijke publicaties dan ook altijd over ‘correlatie’ en niet over ‘causaliteit’, maar in hun populaire werk zijn ze minder zorgvuldig. In opinieartikelen wekken ze de suggestie dat de lage groei het gevolg is van een hoge staatsschuld, terwijl ze daar geen bewijs voor hebben. Mij lijkt het logisch dat lagere groei tot hogere schulden leidt.’

Meer informatie
  • Klik hier voor het artikel in de Volkskrant van donderdag 18 april 2013.