Bauke Visser geinterviewd voor Duits-Franse documentaire over de toekomst van cruiseschepen

Begin juni interviewde de Duitse documentairemaker Andreas Orth Bauke Visser, hoogleraar economie van besluitvormingsprocessen aan Erasmus School of Economics. Als expert in de cruise-industrie geeft Visser zijn visie op onderwerpen als het businessmodel van cruiseschepen en de gevolgen voor de regionale economische voordelen voor een stad als Rotterdam.

Een van de opvallende kenmerken van de cruise-industrie is dat de verkoop van passagierstickets niet de exploitatiekosten dekt van de belangrijkste cruisemaatschappijen, Carnival Corporation & Plc, Royal Caribbean Group en Norwegian Cruise Line Holdings; de grote en grotendeels onbelaste winsten die ze genereren, komen uit hun verkopen aan boord, inclusief excursies. Zoals Dickinson, een voormalig CEO van Carnival, ooit zei: 'Het schip is de attractie, niet de aanloophaven'.

Cruiserederijen willen voorkomen dat hun passagiers aanzienlijke bedragen aan wal uitgeven. Dit heeft in ieder geval twee gevolgen voor lokale cruiseterminal operators, zoals Cruise Port Rotterdam. Ze moeten ervoor zorgen dat passagiers die terugkeren van excursies aan wal snel weer aan boord kunnen gaan om de uitgaven aan boord te bevorderen. Ze moeten initiatieven belemmeren van lokale ondernemers die diensten, zoals excursies, rechtstreeks aan cruisepassagiers willen aanbieden. Visser heeft in een intern rapport van de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam ontdekt dat deze instanties zich bewust zijn van deze gevolgen.

Bauke Visser schat op basis van publiek beschikbare data dat netto-inkomen en nettowinst voor de regio Rijnmond samen zo'n 60.000 euro per schip bedragen. Dit staat in schril contrast met de 1.000.000 euro per schip die Cruise Port Rotterdam hanteert in haar voorlichtingscampagne.

Visser heeft een website gemaakt, www.havenstad.org, om deze en andere bevindingen over de cruiseschepen in Rotterdam voor het grote publiek toegankelijk te maken. Als gevolg daarvan gaan gemeenteraadsleden vragen stellen over de kosten en baten van cruiseschepen die naar Rotterdam komen.

Professor
Meer informatie

De documentaire, over de toekomst van cruiseschepen, wordt later dit jaar nationaal uitgezonden op prime time in Duitsland en Frankrijk door ARTE.

Gerelateerde content

Cruiseschepen in Rotterdam: kosten overstijgen baten

Bauke Visser, hoogleraar micro-economie, gaat in een uitzending van NPO Radio 1 in op de kosten en baten van cruiseschepen in Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen