Betere wetgeving nodig voor kwaliteit accountants

Acountant logboek

Wetgeving voor accountants is vaak ad-hoc en komt onder tijdsdruk tot stand. De wetgeving lijdt daaronder en wordt van mindere kwaliteit. Dat stelt mr. drs. Eva Eijkelenboom in haar proefschrift over maatregelen die de laatste jaren grote invloed op het accountantsberoep hebben gehad. ‘Eerst nadenken en dan doen’, aldus Eijkelenboom. ‘De toekomst van het beroep is gebaat bij goed onderbouwde verandervoorstellen.’ Zij promoveert vrijdag 24 mei aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Maatregelen met invloed op accountantsberoep

Eijkelenboom onderzocht de invoering van het AFM toezicht op accountantsorganisaties, de invoering van het intern toezicht op het bestuur van de accountantsorganisatie en de uitbreiding van de controleverklaring. ‘Wetgeving zou moeten leiden tot vertrouwensherstel in de accountant en verbetering van de controlekwaliteit. Of de wetgeving dat ook bewerkstelligt, is echter niet evident’, aldus de promovendus.

'Wetgeving zou moeten leiden tot vertrouwensherstel in de accountant en verbetering van de controlekwaliteit. Of de wetgeving dat ook bewerkstelligt, is echter niet evident’

Wetgeving voor accountantsorganisaties onvoldoende doordacht

Negatieve media-aandacht en incidenten leiden tot politieke aandacht, met vlug opgestelde wetgeving als gevolg. Zo is er geen eenduidig wetenschappelijk bewijs dat de invoering van een onafhankelijk intern toezichtsorgaan binnen accountantsorganisaties, in de vorm van een raad van commissarissen, bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. Maar dat interne toezichtsorgaan is nu wel wettelijk verplicht.

Sterker nog: de invoer van een raad van commissarissen was een voorstel uit de sector uit 2014. Onder politieke druk werden de accountantsorganisaties verplicht dit voorstel te implementeren. Pas in juli 2018 volgde een wettelijke verplichting. En die week af van het sectorvoorstel, bijvoorbeeld op het gebied van de onafhankelijkheidsvereisten. Gevolg: onduidelijkheid en onnodig hoge kosten.

Kansen voor vertrouwensherstel

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de kwaliteit van de accountantsorganisaties is verbeterd, zo blijkt bijvoorbeeld uit de controleverklaringen en rapportages van de AFM. Maar het vertrouwensherstel wordt belemmerd door bijvoorbeeld negatieve berichtgeving in de media, die veelal volgt op AFM rapporten. ‘Eerst nadenken en dan doen’, aldus Eijkelenboom. ‘De toekomst van het beroep is gebaat bij goed onderbouwde verandervoorstellen.’

Promovendus

mr. drs. Eva Eijkelenboom

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus School of Law, 010 - 408 97 58 of communicatie@law.eur.nl.

Gerelateerde content

Mr.drs. Eva Eijkelenboom in FD over tanend vertrouwen in accountants

In een opiniestuk in het Financieele Dagblad reageren Eva Eijkelenboom, Steven Hijink en Lars in ’t Veld op recent verschenen rapportages van de AFM en MCA over…

PhD Defence - Eva Eijkelenboom

Promotores: Prof. H.M. Vletter – van Dort and Prof. Hijink
Gerelateerde opleiding

Dubbele master Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht

Door minder dan twee jaar intensief en actief onderwijs te volgen ben jij, na het afronden van deze Dubbele master, een specialist op het gebied van het…

Ondernemingsrecht

Alles weten over ondernemingen en handel? Een studie die zowel nationaal als internationaal gericht is? Help jij graag ondernemers verder met jouw kennis?

Financieel recht

Kijk jij over de grenzen van het eigen vakgebied? Ben jij geïnteresseerd in financieel toezichtrecht? Wil jij onderwijs dat ook internationale dimensies kent?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen