Betrouwbaarheid treinreis kan beter

Het verbeteren van de betrouwbaarheid van de treinreis is de komende jaren een van de belangrijkste aandachtspunten voor het openbaar vervoer. Dat bespreekt prof. dr. Dennis Huisman vrijdag 18 november 2016 in zijn inaugurele rede: Goed, beter, best! Over Optimalisatie in het openbaar vervoer. Naast kostenbesparing is de service aan de reiziger van belang, stelt hij. Huisman aanvaardt met zijn rede het ambt van bijzonder hoogleraar Openbaar Vervoer Optimalisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanwege het Erasmus Trustfonds.

In het openbaar vervoer is de afgelopen decennia optimalisatie vooral succesvol toegepast bij tactische of operationele planningsproblemen. Doel was daarbij vooral het reduceren van kosten. Dit blijft ook de komende jaren belangrijk. In zijn rede gaat Huisman vooral in op het vinden van de “beste” planning en op het verbeteren van de service aan de reiziger. Hij bespreekt met name  het verbeteren van de betrouwbaarheid van de treinreis. Vertragingen zijn immers één van de grootste ergernissen van de reiziger. Door “goed” gebruik te maken van optimalisatie kan ook op dit punt het openbaar vervoer “beter” worden.

Leerstoel Erasmus School of Economics
Dennis Huisman concentreert zich in zijn onderzoek op het verbeteren van de kostenefficiency, het vergroten van de betrouwbaarheid van het reizen en het verbeteren van aansluitingen tussen vervoerders en vervoersmodaliteiten. Daarmee moeten reizigers sneller en betrouwbaarder van deur-tot-deur worden vervoerd.
Met de nieuwe leerstoel (omvang 0,4 fte) breidt Erasmus School of Economics de huidige activiteiten op het gebied van openbaar vervoer optimalisatie uit en versterkt ze ook daarmee haar reputatie op dit vlak. Huisman combineert zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar met zijn werk voor de NS.

Het vakgebied van de Operations Research ontwikkelt zich steeds verder door toenemende rekenkracht van de computers en de grotere beschikbaarheid van data (bijvoorbeeld vanuit de OV-chipkaart). Als gevolg daarvan is het steeds beter mogelijk om ook real-time beslissingen te ondersteunen door middel van optimalisatie, waar dat in het verleden beperkt bleef tot de planningsfase. NS gebruikt een aantal van deze technieken al in de praktijk.

Over Dennis Huisman
Dennis Huisman bekleedt zowel een parttime positie bij Erasmus School of Economics als bij de NS. In zijn leerstoel richt hij zich Binnen de NS houdt hij zich bezig met diverse logistieke onderwerpen van strategisch tot operationeel, waaronder de Be- en Bijsturing van de Toekomst van NS en ProRail. Dennis Huisman studeerde Econometrie & Besliskunde aan Erasmus School of Economics. Na een succesvolle afronding in 1999 volgde aansluitend zijn promotieonderzoek over het plannen van bussen en buschauffeurs. In 2004 promoveerde hij op dit onderzoek, eveneens in Rotterdam. In 2008 maakte Huisman deel uit van het NS-team dat de prestigieuze Franz Edelman Award won. De Franz Edelman Award staat ook wel bekend als de ‘Super Bowl’ binnen het vakgebied Operations Research.

Meer informatie

Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics +31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl