Burgemeester Aboutaleb: een lokale leider die niet zomaar in een hokje past

Iris van den Broek

Burgemeesters worden gezien als belangrijke spelers in lastige maatschappelijke dossiers zoals klimaatverandering, migratie en criminaliteit. Dat komt doordat deze vraagstukken op plekken in de stad sterk tot uiting komen. Dr. Warda Belabas en prof. Jurian Edelenbos van Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten de wijze waarop de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zich presenteert als lokaal leider in zijn publieke optreden.

Onderzoekers Belabas en Edelenbos hebben voor hun onderzoek naar het lokale leiderschap van Ahmed Aboutaleb zijn publieke optredens geanalyseerd door de verhaallijnen, de rollen en zijn gebruikte retoriek te achterhalen.

Typische en atypische kenmerken in de Nederlandse context

Het leiderschapsbeeld van burgemeester Aboutaleb heeft voor de Nederlandse context zowel typische als atypische kenmerken. Belabas en Edelenbos geven aan: “Enerzijds heeft hij een traditionele rol van verbindende en coöperatieve 'pater familias' waarin hij duidelijke grenzen stelt aan gedrag ten aanzien van belangrijke maatschappelijke dossiers en dus duidelijk aangeeft wanneer het gedrag ontoelaatbaar is. Anderzijds heeft Aboutaleb ook een atypische rol als lokaal leider waarbij hij een voor Nederlandse begrippen sterke politieke visie en stevige boodschap combineert met focus op regels, waarden en procedures om de Nederlandse democratie te beschermen.”

Stevig én verbindend taalgebruik

In die verschillende rollen gebruikt de burgemeester ook verschillend taalgebruik. Belabas en Edelenbos: “Hij maakt gebruik van stevige retoriek, en regelmatig zelfs directe en duidelijke taal. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat als bewoners Nederlandse waarden en normen niet accepteren ze eigenlijk hier in Nederland niet veel te zoeken hebben. Maar hij hanteert ook een verbindende rol en taal om verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen.”

Het essay ‘Bruggen bouwen via harde en duidelijke taal: lokaal leiderschap van Ahmed Aboutaleb’ zet aan tot nadenken over leiderschap op lokaal niveau. Waarbij de vraag rijst of we lokale bestuurlijke leiders wel zomaar in een simpel hokje kunnenstoppen als het aankomt op het typeren van stijl en rolopvattingen.

Downloads

Essay: ‘Bruggen bouwen via harde en duidelijke taal: lokaal leiderschap van Ahmed Aboutaleb’

Auteurs: Dr. Warda Belabas en prof. Jurian Edelenbos

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen