Case-based learning in de praktijk

Deze maandag was de kick-off van de cursus 'Heritage and Fashion', die deel uitmaakt van de curricula van verschillende masteropleidingen van ESHCC.

Onderwijs met case-studies is een opkomend thema in de innovatieprojecten van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Gesteund door het Learning & Innovation team van de faculteit en de Community for Learning and Innovation (CLI) heeft het onderwijzend personeel van alle drie de afdelingen het initiatief genomen om het potentieel en de waarde van case-gebaseerd onderwijs en leren binnen hun programma's te onderzoeken.

Kick-off lezing

Binnen de cursus Heritage & Fashion leidt projectleider Dr. Mariangela Lavanga het praktijkgericht leren met een focus op mode. In plaats van een bestaande casestudie op te lossen, leren de studenten aan de hand van de casestudie methodologie door hun eigen casestudie materiaal te ontwikkelen en te schrijven.

De kick-off vond plaats in de Erasmus Studio & Lab met lezingen door ESHCC-medewerkers en internationale gastdocent Marco Rendina van de European Fashion Heritage Association. Carla Gatt van RSM's Case Development Centre gaf de studenten een uitgebreide uitleg over het schrijven van cases.

"Voor mij is het echt een innovatieve aanpak, wat betekent dat je het niet alleen in de academische wereld kunt gebruiken, maar ook in de praktijk en de zakenwereld".

Over praktijkgericht onderwijs en leren

Case-based learning is een authentieke studieaanpak die in overweging kan worden genomen om leeractiviteiten te ontwikkelen die de studenten in staat stellen om kennis toe te passen op echte gevallen, om een beter begrip te krijgen van hun vaardigheden en om werkvaardigheden te ontplooien. Het biedt studenten de mogelijkheid om de theorie in de praktijk te zien en maakt de ontwikkeling van analytische, communicatieve en collaboratieve vaardigheden mogelijk, samen met de inhoudelijke kennis die ze opdoen.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met innovationhub@eshcc.eur.nl.

"Studenten kunnen dit ook gebruiken voor hun scriptie en later in hun carrière. Daarom is het een aanvulling op de cursus."